Strona głównaRejestr zmianInstrukcjaRedakcjaSzukaj
startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEURZĄD STANU CYWILNEGOPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE
powrót | WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD STANU CYWILNEGO ul. Dąbrowskiego 24

Tel. (032) 241-27-49, tel./ fax 241-29-87

godz. otwarcia pon. – śr. 7. 30-15.00, czw. 7.30-17.00, pt. 07.30-13.00

USC XVI

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych

Podstawa prawna: art. 79 – 83 ustawy z dnia 29.09.1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 z 1986 r. z późn. zm.)

       I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (USC-14)

2. do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość

        II.   OPŁATY SKARBOWE:

   • za odpis skrócony – 22,00 zł
   • za odpis zupełny – 33,00 zł
   • za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł
   • za kserokopię z księgi stanu cywilnego lub karty zgonu potwierdzoną za zgodność z oryginałem – 5,00 zł od każdej strony

   III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

   Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

   IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

   Urząd Stanu Cywilnego

   V. TRYB ODWOŁAWCZY:

   Nie przysługuje.

   VI. UWAGI:

   1. Sprawy załatwia się w archiwum USC - pok. 5.

   2. O dokumenty stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

  Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych

   


  pobierz plik: [ Wniosek o wydanie odpisów z ksiąg akt stanu cywilnego ]


  dokument wytworzony przez: JOKEL JOANNA, dnia: 2006-12-29
  utworzony: 01-07-2003 / modyfikowany: 01-10-2012
  wprowadził(a): G M
  rejestr zmian
  Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów