Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z niedokonaniem opłaty lub niezłożeniem oświadczenia

 1. Przedmiot postępowania: 

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z niedokonaniem opłaty lub niezłożeniem oświadczenia

2. Podstawa prawna:
- art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
- art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

3. Wymagane dokumenty w przypadku:
1) złożenia wniosku:
- wniosek
- oryginał zezwolenia
- opłata skarbowa 10 zł.
- oświadczenie do wniosku o wygaśnięcie zezwoleń.
2) nie złożenia wniosku:
- brak.

4. Opłaty w przypadku:
1)
złożenia wniosku:
- opłata skarbowa 10 zł.
2) nie złożenia wniosku:
- brak

5. Termin odpowiedzi:
- niezwłocznie po terminach podanych w pkt 8

6. Jednostka prowadząca:
- WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7. Tryb odwoławczy:
- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi:
1)
Wniosek należy złożyć:
- I rata – niezwłocznie po 31 stycznia lub po 2 marca (1 marca w roku przestępnym),
- II rata – niezwłocznie po 31 maja lub po 30 czerwca,
- III rata – niezwłocznie po 30 września lub po 30 października,
jeżeli przedsiębiorca nie skorzysta z możliwości dokonania należnej opłaty.
2) W przypadku:
- zakończenia działalności gospodarczej należy dokonać zmiany w CEIDG poprzez wykreślenie adresu punktu sprzedaży w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany,
- wykreślenia działalności gospodarczej należy wykreślić wpis w CEIDG w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.


pobierz plik: [ Wniosek o wygasniecie w zwiazku z nieoplaceniem raty ]


osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2018-11-13
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 13-11-2018
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów