Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYRADA MIASTAKOMISJEV KADENCJAKOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWAPROTOKOŁY KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWAROK 2010

Treść strony

wersja do druku
powrót | 76/10

Nr KRM-0063/4/41/10

(wpływ do KRM: 20.05.2010r.) 

Protokół Nr 76/10

z posiedzenia  Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Chorzów

z dn.  23.03.2010r.

 

Zgodnie z opracowanym „Harmonogramem” otwartych spotkań z przedstawicielami Rady Miasta, Prokuratury, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Chorzów, odbyło się dnia 23.03.2010r. w Gimnazjum Nr 7 przy ul.Farnej 5 spotkanie z mieszkańcami miasta.

W ramach Programu „Bezpieczne Miasto” omawiano przede wszystkim sprawy poprawy bezpieczeństwa w mieście.

Spotkaniu przewodniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Marian Salwiczek oraz Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa R.M. Pan Franciszek Prajs. Z ramienia radnych udział wzięli: Halina Hiltawska, Romuald Fojcik, Czesław Koczorek, Bożena Szaleniec.

Na wstępie spotkania dyrektor szkoły Pani Ilona Helik przywitała zebranych, po czym Pan Franciszek Prajs rozproszył spotkanie.

Kolejno przedstawiciele miejskich służb mundurowych w skrócie zaprezentowali aktualny stan bezpieczeństwa i zagrożeń dla części miasta Chorzów Batory.

Następnie zebrani na spotkaniu mieszkańcy rozpoczęli zadawanie pytań, na które odpowiadali przedstawiciele władz i służb miasta.

Pytania i uwagi mieszkańców dotyczyły następujących spraw:

- budowy obwodnicy ulicy Stefana Batorego

- łamania przepisów drogowych głównie w okolicy szkół przy ul.Kaliny oraz ul.Karpackiej

- konieczności montażu progów zwalniających na ul.Kaliny

- niesprawnego oświetlenia na skrzyżowaniu przy ul.16-go Lipca

- zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na pasach przy ul.16-go Lipca poprzez zaparkowany porzucony wrak samochodu

- propozycji mieszkańców, aby ulica Farna na odcinku od ul.Karpackiej do Stefana Batorego była drogą jednokierunkową

- utrudnienia dojazdu pojazdów służb interwencyjnych do szkoły przy ul.Farnej dot. przejść dla pieszych i zamontowanych stałych słupków przy wejściu do szkoły (propozycja montażu słupków uchylnych)

- konieczności usytuowania pojemników na segregowane odpady głównie plastiki w obrębie osiedla Kaliny

- uporządkowania i utrzymywania na bieżąco czystości skweru i chodnika przy ul.16-go Lipca na terenie garaży zlokalizowanych obok siedziby Clearex-u

- kierowania częstszych patroli Policji na place zabaw przy ul.Brzozowej oraz skwer-planty przy siedzibie Hospicjum ul.Szpitalna-Dyrekcyjna oraz Żółkiewskiego przy garażach z powodu pijaństwa i zakłócania spokoju w tych rejonach

- ciągłego hałasu i zakłócania spokoju poprzez działalność złomowca przy ul.Żółkiewskiego

- zdewastowanego, aktualnie w złym stanie technicznym chodnika przy ul.Żółkiewskiego

- konieczności zwiększenia ilości koszy na śmieci w obrębie chodników, skwerów w Chorzowie Batorym

- poprawy oznakowania i doświetlenia przejść dla pieszych

- zanieczyszczania chodników i skwerów przez psy, zatem konieczność częstszych interwencji Straży Miejskiej i nakładania na właścicieli psów stosownych mandatów

W odpowiedzi na zadawane pytania mieszkańcy zostali poinformowani, że prace dotyczące obwodnicy ul.Stefana Batorego są prowadzone przez miasto wspólnie z firmą ProLogis, a droga ma biec m.in. ul.Leśną. Pierwszy odcinek drogi jest już w budowie. Zapewniono mieszkańców, że Policja przeprowadzi kontrole radarowe w okolicy wskazanych miejsc oraz dokona stosownych działań w stosunku do kierowców parkujących w miejscach niedozwolonych. Poinformowano również, że przepisy nie pozwalają montować progów zwalniających na drogach powiatowych. W ramach projektu „Bezpieczne przejście dla pieszych” zostaną odpowiednio oznakowane i dodatkowo oświetlone przejścia dla pieszych.

Na zakończenie Pan Franciszek Prajs podziękował mieszkańcom za liczny udział w spotkaniu oraz wniesione uwagi, spostrzeżenia i wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście.

 

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała:

/-/ inż. Bożena Szaleniec

Przewodniczący Komisji

Praworządności i Bezpieczeństwa

 mgr inż. Franciszek Prajsosoba odpowiedzialna za treść: Karina Krystkowiak, dnia: 2010-06-02
utworzony: 02-06-2010 / modyfikowany: 02-06-2010
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów