Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2012

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.258.2012

Zarządzenie Nr OR . 258 . 2012
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 grudnia 2012 roku

w sprawie: powołania Zespołu ds. koordynacji realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Chorzowie na lata 2013 – 2015.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Zespół ds. koordynacji realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Chorzowie na lata 2013 – 2015 w następującym składzie:

 1. Wiesław Ciężkowski - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych – Członek Zespołu

 2. Lidia Stuchlik – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów- Przewodnicząca Zespołu

 3. Bożena Łuczyńska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu

 4. Halina Hiltawska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów – Członek Zespołu

 5. Danuta Korniak – Ordynator Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – Członek Zespołu

 6. Paweł Raś – Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego SPZOZ Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – Członek Zespołu

 7. Bożena Antończyk – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie – Członek Zespołu

 8. Beata Jonek – p.o. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie – Członek Zespołu

 9. Sabina Lorek – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie – Członek Zespołu

 10. Irena Świerczyńska – Doradca Metodyczny Pedagogów Szkolnych w Chorzowie – Członek Zespołu

 11. Bożena Cierpioł – Dyrektor Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie – Członek Zespołu

 12. Joanna Broncel – Kierownik Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie – Członek Zespołu

 13. Marek Gmerczyński – Kierownik NZOZ Usługi Medyczne „Zdrowie” w Chorzowie – Członek Zespołu

 14. Elżbieta Szyszka - Kierownik Centrum Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie – Członek Zespołu

§ 2.

Do zadań Zespołu należeć będzie:

 1. Opracowanie programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeb ludności w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej.

 2. Realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Chorzowie na lata 2013 - 2015.

§ 3.

Spotkania Zespołu odbywać się będą w zależności od potrzeb. Terminy spotkań wyznaczał będzie Przewodniczący Zespołu.

§ 4.

Członkowie Zespołu mogą wyznaczyć swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu.

§ 5.

Obsługę administracyjną i organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-) mgr inż. Andrzej Kotala


Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Członkowie Zespołu
3. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Łuczyńska, dnia: 2012-11-30
utworzony: 29-11-2012 / modyfikowany: 04-12-2012
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów