Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KONSULTACJE SPOŁECZNEKONKURSY OFERT Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO

Treść strony

wersja do druku
2013 – Wyniki otwartych konkursów ofert, z terminem realizacji zadań od 2013r. – obsługiwanych przez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁASZANYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ  W 2013 ROKU

 ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

 

 

 

Data publikacji: 26.06.2013 r.

 


WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT
- OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIU 16 MAJA 2013 R.

NA REALIZACJĘ  ZADANIA

ORGANIZACJA W FORMIE DZIENNEGO OŚRODKA/PUNKTU O CHARAKTERZE SOCJOTERAPEUTYCZNYM – SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA I POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PREZENTUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ

   


   

Lp.

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Przyznana kwota

na 2013 r.

na 2014 r.

na 2015 r.

na 2016 r.

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

41-500 Chorzów,

Ul. Omańkowskiej 1

01.07.2013 r. - 30.06.2016 r.

56 600 zł

113 200 zł

113 200 zł

56 600 zł


 

 

......................................................................

data publikacji: 25.06.2013r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO
W DNIU 13.05.2013R.

 PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

 NA REALIZACJĘ ZADANIA:

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – EDUKACYJNA – REALIZOWANA W FORMIE ŚRODOWISKOWYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY

 

  l.p.

Podmiot wybrany do realizacji zadania  

Wnioskowana

kwota

Termin realizacji zadania

Przyznana kwota dotacji

 

2013r.

2014r.

2013r.

2014r.

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

ul. Omańkowskiej 1,
41- 500 Chorzów

 

24 000zł

24 000zł

1.07.2013r. – 30.06.2014r.

24 400zł

24 400zł

 

 

 

......................................................................

data publikacji: 25.06.2013r.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO
W DNIU 13.05.2013R.

 PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

 NA REALIZACJĘ ZADANIA:

  

ORGANIZACJA ORAZ PROMOCJA WOLONTARIATU NA RZECZ  NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA CHORZÓW

 

  l.p.

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Wnioskowana

kwota

Termin realizacji zadania

Przyznana kwota dotacji

 

2013r.

2014r.

2013r.

2014r.

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

ul. Omańkowskiej 1,
41- 500 Chorzów

 

14 000zł

14 000zł

1.07.2013r. – 30.06.2014r.

14 000zł

14 000zł

 

 

......................................................................

data publikacji: 25.06.2013r.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 18a ust.1 pkt.1 (brak ofert) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  unieważniam ogłoszony w dniu 13 maja 2013r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2013r. zadania pn: Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików – Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

    Wiesław Ciężkowski

 

 

 

......................................................................

data publikacji: 28.05.2013r.

 

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO

 W DNIU 29 KWIETNIA  2013R.
PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA - PROGRAMY SŁUŻĄCE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

.p.

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Nazwa projektu

 

Termin realizacji zadania

 

Przyznana kwota dotacji

 

Na 2013r.

 

Na 2014r.

1.      

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

Ul. Omańkowskiej 1, 41- 500 Chorzów

 

Ośrodek Aktywizacji

1.06.2013r. – 30.06.2014r.

15 400zł

15 400zł

2.      

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”

Ul. Powstańców 70/3

41-500 Chorzów

Klub Seniora „Nasz Krąg”

1.06.2013r. – 31.07.2014r.

26 220zł

26 220zł

3.      

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”

Ul. Powstańców 70/3

41-500 Chorzów

Klub Seniora PRZYSTAŃ

1.06.2013r. – 31.07.2014r.

11 550zł

11 550zł

4.      

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”

Ul. Powstańców 70/3

41-500 Chorzów

Klub Seniora MACIEJ

1.06.2013r. – 31.07.2014r.

12 750zł

12 750zł

 

 

UWAGA:

Realizatorzy w/w zadań, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, proszeni są o dostarczenie w terminie do 31.05.2013r. do Referatu Spraw Społecznych – Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej (pok. Nr 226) propozycji uaktualnionych kosztorysów oraz harmonogramów działań.  Spełnienie ww. warunku jest niezbędne do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

........................................................................................... 

data publikacji: 28.05.2013r

 

 

 

 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO

 W DNIU 29 KWIETNIA  2013R.
PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

ORGANIZACJA SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, PEDAGOGICZNEGO ORAZ PRAWNEGO DLA RODZIN – MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Wnioskowana Kwota na 2013r.

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2013r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny

77 800zł

 

1.06.2013r. – 31.12.2013r.

77 800zł

 

 

 

 

 

........................................................................................... 

data publikacji: 24.04.2013r.

 

 

WYNIKI KONKURSU OGŁOSZONEGO W DNIU 15.03.2013R.

 PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA:

 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ PODTRZYMUJACYCH ABSTYNĘCJĘ TRZEŹWYCH ALKOHOLIKÓW –

ORGANIZACJA OBOZU TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB

UZALEZNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

 

 

Oferent

Wnioskowana kwota na 2013r.

Przyznana kwota

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe FENIKS

 

8 000,00 zł

0,00zł*

 

*Oferta odrzucona z przyczyn merytorycznych -  nie uzyskała wymaganej w warunkach konkursu minimalnej liczby punktów tj. 65.

 

 

 

 

........................................................................................... 

data publikacji: 24.04.2013r.

 

WYNIKI KONKURSU OGŁOSZONEGO W DNIU 15.03.2013R.

 PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA:

 

WSPARCIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE ZGODNIE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I WOLONTARIACIE

 

l.p.

Wybrany realizator

Przyznana kwota

Liczba dofinansowanych dzieci

1.

 

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy “SERCE”

58.500zł

75

2.

 

Stowarzyszenie im. Błogosławionego Ojca Ludwika Mzyka

22.200zł

32

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

27.600zł

36

4.

Stowarzyszenie „Chorzowska LAUBA”

21.000zł

30

5.

 

Rzymskokatolicka Parafia św. Ducha

21.600zł

30

6.

Dom Zakonny Prowincji Chełmińsko – Poznańskiej

20.688zł

30

 

 

 

UWAGA:

Realizatorzy w/w zadania, proszeni są o zgłoszenie się do Referatu Spraw Społecznych – Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej (pok. Nr 226) celem zawarcia umów na realizację zadania.

 

 

 

.........................................................................................
Data publikacji: 26.02.2013r..

 

 

 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZONEGO W DIU 17 STYCZNIA 2013R.

PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ  ZADANIA PN.:


WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY - REALIZOWANYCH W FORMIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH – W RAMACH OCHRONKI PARAFIALNEJ

 

l.p.

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Przyznana kwota dotacji

 

1.

Parafia Wniebowzięcia NMP

ul. Farna 3, 41-506 Chorzów

1.03.2013  -  31.12.2013r.

20.000zł

 

 

 

........................................................................................... 

data publikacji: 24.12.2012r.

 WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁOSZONYCH

 W DNIU 20 LISTOPADA 2012R.
PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ N/W ZADAŃ

 

Nazwa zadania: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB ZE SCHORZENIAMI PRZEWLEKŁYMI LIB/I NIEULECZALNIE CHORYMI

Planowana kwota wsparcia: 75.000zł

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Wnioskowana Kwota na 2013r.

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2013r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek "Nadzieja"

19 700,00 zł

01.01.2013 -31.12.2013

19 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie ( Wolontariat hospicyjny)

17 850,00 zł

01.01.2013 -31.12.2013

17 500,00 zł

3

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie ( Pomoc pozamedyczna w domu chorego)

28 700,00 zł

01.01.2013 -31.12.2013

28 500,00 zł

4

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SOKOLNIA"

21 070,00 zł

01.01.2013 -31.12.2013

10 000,00 zł

RAZEM

87 320,00 zł

 

75 000,00 zł

  

  

Nazwa zadania: DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA, EDUKACYJNA, TERAPEUTYCZNA I USPOŁECZNIAJACA NA RZECZ
                          RÓZNYCH GRUP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Planowana kwota wsparcia: 142.000zł

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Wnioskowana Kwota na 2013r.

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2013r. kwota dotacji

1

Regionalna Fundacja pomocy Niewidomym  - HIPOTERAPIA

4 500,00 zł

01.04.2013 - 30.09.2013

4 500,00 zł

2

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "RAZEM"

6 500,00 zł

01.02.2013 -31.12.2013

6 500,00 zł

3

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (Rehabilitacja niewidomych PZN Koło Chorzów)

14 000,00 zł

02.01.2013 -31.12.2013

14 000,00 zł

4

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (Udzielanie informacji i prowadzenie poradnictwa)

11 796,56 zł

02.01.2013 - 31.12.2013

0,00 zł*

5

Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących KAROLINKA

19 200,00 zł

01.05.2013 -31.07.2013

0,00 zł*

6

Śląska Fundacja "Pomoc Niepełnosprawnym" (Zajęcia Terapeutyczne)

56 620,00 zł

01.01.2013 -31.12.2013

46 650,00 zł

7

Śląska Fundacja "Pomoc Niepełnosprawnym" (Centrum Aktywizacji Społecznej)

64 945,92 zł

01.01.2013 -31.12.2013

50 000,00 zł

8

Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących

8 500,00 zł

01.01.2013 -31.12.2013

8 500,00 zł

9

Stowarzyszenie "Nie ma głupich" w Chorzowie

11 850,00 zł

15.01.2013 -31.12.2013

11 850,00 zł

RAZEM

197 912,48 zł

 

142 000,00 zł

*Oferta nie uzyskała wymaganej do otrzymania dotacji minimalnej liczby punktów.

 

Nazwa zadania: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ
                           PROWADZENIE DZIAŁAŃ PODTRZYMUJACYCH ABSTYNĘCJĘ TRZEŹWYCH ALKOHOLIKÓW –

                           KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM

Planowana kwota wsparcia: 110.000zł

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Wnioskowana Kwota na 2013r.

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2013r. kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe FENIKS

110 000,00 zł

01.01.2013 -31.12.2013

110 000,00 zł

RAZEM

110 000,00 zł

 

110 000,00 zł

 

 

Nazwa zadania: PORADNICTWO OBYWATELSKIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHORZÓW

Planowana kwota wsparcia: 42.000zł

Podmiot wybrany do realizacji zadania*

Wnioskowana Kwota na 2013r.

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2013r. kwota dotacji

1

Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS

42 000 zł

01.01.2013 -31.12.2013

42 000,00 zł

2

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”

42 000 zł

01.01.2013 -31.12.2013

0,00 zł*

RAZEM

84 000,00 zł

 

42.000,00 zł

*Warunki konkursu przewidują wybór jednej oferty.

 

UWAGA:

Realizatorzy w/w zadań, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, proszeni są o dostarczenie w terminie do 31.12.2012r. (dot. zadań z początkiem terminu realizacji od stycznia 2013r.) lub do 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania, do Referatu Spraw Społecznych – Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej (pok. Nr 226) propozycji uaktualnionych kosztorysów oraz harmonogramów działań.  Spełnienie ww. warunku jest niezbędne do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

 

...........................................................................................

data publikacji: 24.12.2012r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO W DNIU 20 LISTOPADA 2012R.
PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ  ZADANIA

 

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
Z PROGRAMEM OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYM, SOCJOTERAPEUTYCZNYM DLA DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

 

 

l.p

Podmiot  wybrany do realizacji zadania

 

Nazwa placówki (projektu)

Wnioskowana na 2013r.

kwota

Przyznana 

kwota dotacji na 2013r.

1.        

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy ‘Serce”

ul. Powstańców 70/3,

41-500 Chorzów

 

CHATKA
na Ratuszowej

140 000zł

136 200zł

2.        

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy ‘Serce”

ul. Powstańców 70/3,

41-500 Chorzów

 

CHATKA
na 3 Maja

140 000zł

136 200zł

3.        

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy ‘Serce”

ul. Powstańców 70/3,

41-500 Chorzów

 

CHATKA
na Głównej

110 000zł

106 300zł

4.        

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy ‘Serce”

ul. Powstańców 70/3,

 41-500 Chorzów

 

CHATKA
na Piotra

110 000zł

106 300zł

5.        

Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”

Ul. Cieszyńska 18B/14,

41-500 Chorzów

„Dziupla pod chmurką”

127 320zł

120 000zł

6.        

Dom Zakonny Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego
a Paulo

Ul. Powstańców 45,

41-500 Chorzów

Świetlica socjoterapeutyczna św. Wincentego a Paulo

155 000zł

155 000zł

7.        

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

ul. Omańkowskiej 1,

41-500 Chorzów

Świetlica Środowiskowa – socjoterapeutyczna „Pod Mychą”

143 180zł

140 000zł

 

UWAGA:

Realizatorzy zadania, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, proszeni są o dostarczenie do dnia 31.12.2012r. - do Referatu Spraw Społecznych – Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej (pok. Nr 226) propozycji uaktualnionych harmonogramów działań oraz kosztorysów. Zmiany w kosztorysie nie mogą dotyczyć kosztów związanych z bezpośrednią działalnością na rzecz dzieci, w szczególności dot. opieki wychowawczej, pomocy specjalistów, wyżywienia dzieci, zagospodarowania czasu wolnego. Spełnienie ww. warunku jest niezbędne do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

...........................................................................................

data publikacji: 31.12.2012 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO W DNIU 28 LISTOPADA 2012 R.
PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ ZADANIA

PROWADZENIE I ZAPEWNIENIE MIEJSC W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

 

l.p

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Wnioskowana kwota środków na 2013r.

Przyznana kwota środków na 2013 r.

1.

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Ośrodek Święty Florian

ul. Harcerska 3,

41-503 Chorzów

01.01.2013 – 31.12.2015

1.043.508 zł.

1.043.508 zł.

*Warunki konkursu przewidują wybór jednej oferty.

 

 

 dokument wytworzony przez: Mirosław Przybysz, dnia: 2012-12-31
utworzony: 24-12-2012 / modyfikowany: 26-06-2013
wprowadził(a): Jadwiga Cudzich
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów