Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2013

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.28.2013

Zarządzenie Nr OR . 28 . 2013
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr XVIII/293/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Bezpieczeństwa dla Miasta Chorzów

zarządzam:

§ 1.

Przyjąć do realizacji program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2013” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia jako wykonanie Uchwały Nr XVIII/293/12 dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Bezpieczeństwa dla Miasta Chorzów”, mającego na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających miasto.

§ 2.

Ustalić czas realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2013” do 31 grudnia 2013 roku.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się:

 1. Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta,
 2. Komendantom:
  a)
  Straży Miejskiej,
  b)
  Komendy Miejskiej Policji,
  c)
  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 3. Dyrektorom:
  a)
  Zakładu Komunalnego PGM,
  b)
  Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
 4. Zarządcom Zasobów Mieszkaniowych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:


pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2013-01-28
utworzony: 29-01-2013 / modyfikowany: 29-01-2013
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów