Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku ze zmianą składu osobowego spółki cywilnej

 1. Przedmiot postępowania: 
Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku ze zmianą składu osobowego spółki cywilnej

2. Podstawa prawna:
- art. 18 ust. 12 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
- art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

3. Wymagane dokumenty w przypadku:
1) złożenia wniosku:
- wniosek
- oryginał zezwolenia
- opłata skarbowa 10 zł.
- oświadczenie do wniosku o wygaśnięcie zezwoleń.
2) nie złożenia wniosku:
- brak.

4. Opłaty:
- brak.

5. Termin odpowiedzi:
-niezwłocznie.

6. Jednostka prowadząca:
-WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH REFERAT - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7. Tryb odwoławczy:
-
nie przysługuje.

8. Uwagi:
1) Wniosek należy złożyć:
- w dniu zaistnienia zmiany, najpóźniej w dniu dokonania zmiany w CEIDG (NIP, REGON spółki itp.);
- w miesiącach I, IV/V, VIII/IX – nie później niż w ostatnim dniu I, V lub IX.
2) W przypadku zmiany składu osobowego osobowego spółki cywilnej w miesiącach I, IV/V, VIII/IX należy za dni korzystania z zezwoleń uiścić opłatę, która zostaje naliczona w pokoju 3, 15, 16 – parter UM w Chorzowie.
3) W przypadku:
- prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie w tym punkcie sprzedaży należy dokonać zmiany w CEIDG poprzez wykreślenie adresu punktu sprzedaży, którego dotyczy przedmiotowe zezwolenie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany,
- całkowitej likwidacji działalności gospodarczej należy wykreślić wpis w CEIDG w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.


pobierz plik: [ Wniosek o wygasniecie zezwolen zmiana skladu osobowego sc ]


osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2018-11-13
utworzony: 24-05-2013 / modyfikowany: 13-11-2018
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów