Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
2014 – Wyniki otwartych konkursów ofert, z terminem realizacji zadań od 2014r. – obsługiwanych przez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ  W 2014 ROKU

 ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

 

 

 

 

……………………………………………..

Data publikacji: 30.09.2014r. 

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 ROKU

na realizację zadania z zakresu działalności pożytku publicznego

 

„PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA – DZIENNEGO DOMU POBYTU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNĄ, PSYCHICZNĄ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI POWYŻEJ 24 ROKU ZYCIA

 

Lp.

 

Podmiot wybrany

do

realizacji zadania

Termin

 realizacji

 zadania

Przyznana

na 2014 rok kwota dotacji

Przyznana

 na 2015 rok kwota dotacji

Przyznana

 na 2016 rok kwota dotacji

Przyznana

na 2017 rok kwota dotacji

1.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Chorzowie

ul. Czysta 7

41 – 506 Chorzów*

 

01.10.2014 r.

- 30.09.2017 r.

66.750 zł

267.000 zł

267.000 zł

200.250 zł

 

*miejsce realizacji zadania: Chorzów, ul. Beskidzka 6

 

 

 

……………………………………………..

Data publikacji: 8.07.2014r. 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
DNIA 19 MAJA 2014R., NA REALIZACJĘ  ZADANIA:

 

Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Nazwa projektu

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2014r. kwota dotacji

Przyznana na 2015r. kwota dotacji

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

Ośrodek Aktywizacji

1.08.2014r.-30.06.2016r.

13.250zł

31.800zł

15.900zł

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”

Klub Seniora NASZ KRĄG

1.08.2014r.-30.06.2016r.

21.050zł

50.520zł

25.260zł

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”

Klub Seniora MACIEJ

1.08.2014r.-30.06.2016r.

9.300zł

22.320zł

11.160zł

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”

Klub Seniora PRZYSTAŃ

1.08.2014r.-30.06.2016r.

8.400zł

20.160zł

10.080zł

 

 

UWAGA:

Realizatorzy zadania, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, zobowiązani są do dostarczenia w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania, do Referatu Spraw Społecznych – Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej (pok. Nr 226) - propozycji uaktualnionych kosztorysów oraz  harmonogramów/opisów poszczególnych działań. 
Spełnienie ww. warunku jest niezbędne do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

 

...............................................................

Data publikacji: 30.06.2014 r.

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

                                                     DNIA 27 MAJA 2014 ROKU

                                                           na realizację zadania

                 „PROWADZENIE OŚRODKÓW WSPARCIA – DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

Lp.

 

Podmiot wybrany

do

realizacji zadania

Termin

realizacji

zadania

Przyznana

na 2014 rok kwota dotacji

Przyznana

na 2015 rok kwota dotacji

Przyznana

na 2016 rok kwota dotacji

Przyznana

na 2017 rok kwota dotacji

1.

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Ośrodek Święty Florian

Chorzów

01.07.2014 r.

- 30.06.2017 r.

73.000 zł

146.000 zł

146.000 zł

73.000 zł

2.

Stowarzyszenie

„Chorzowska LAUBA”

Chorzów

01.07.2014 r.

- 30.06.2017 r.

73.000zł

146.000 zł

146.000 zł

73.000 zł

……………………………………………..

Data publikacji: 27.06.2014r. 

 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW DNIA 19 MAJA 2014R., NA REALIZACJĘ  ZADAŃ:

ZADANIE 1
DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Z PROGRAMEM OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYM,
DLA DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2014r. kwota dotacji

Przyznana na 2015r. kwota dotacji

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

Przyznana na 2017r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie „Chorzowska LAUBA”

01.07.2014 -30.06.2017

60.000zł

120.000zł

120.000zł

60.000zł

             
 
ZADANIE 2
 DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – EDUKACYJNA – REALIZOWANA W FORMIE ŚRODOWISKOWYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2014r.

kwota dotacji

Przyznana na 2015r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

01.07.2014 -31.12.2015

24.000zł

48.000zł

         
 
ZADANIE 3
ORGANIZACJA ORAZ PROMOCJA WOLONTARIATU NA RZECZ  NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA CHORZÓW

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2014r.

kwota dotacji

Przyznana na 2015r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

01.07.2014 -31.12.2015

14.000zł

28.000zł

         
 
ZADANIE 4

ORGANIZACJA PORADNICTWA RODZINNEGO DLA RODZIN NATURALNYCH I RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ SKIEROWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Przyznana

na 2014r. kwota dotacji

Przyznana

na 2015r. kwota dotacji

Przyznana

na 2016r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

01.07.2014 -31.12.2016

20.000zł

40.000zł

40.000zł

           

 

 

 

……………………………………………..

Data publikacji: 30.04.2014r…

 

Zadanie:1

WSPARCIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY, UPRAWNIONE USTAWĄ

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

l.p.

Oferent

Uzyskana liczba punktów

Przyznana kwota dotacji

Liczba korzystających
z wypoczynku dzieci

1.

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy “SERCE

16,67

62.100zl

80

2.

Stowarzyszenie im. Błogosławionego Ojca Ludwika Mzyka

17

17.400zł

25

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

17,66

17.700zł

20

4.

Rzymskokatolicka Parafia św. Ducha

15,67

28.200zł

37

5.

Uczniowski Klub Sportowy SILESIA

9

0zl*

0

6.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko – Poznańskiej Dom Zakonny

15,67

22.500zł

30

Minimalna wymagana liczba punktów wynosi 13, oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego SILESIA, z siedzibą w Mikołowie,

 która otrzymała mniejszą liczbę punktów została odrzucona z przyczyn merytorycznych.

 

Zadanie 2:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ PODTRZYMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ TRZEŹWYCH ALKOHOLIKÓW – ORGANIZACJA OBOZU TERAPEUTYCZNEGO

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

 

Oferent

Uzyskana liczba punktów

Przyznana kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie

Trzeźwościowe FENIKS

15,66

7.998,00 zł

       

 

 

...............................................................................

Data publikacji: 14 marzec 2014r.

 

 

WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY - REALIZOWANYCH W FORMIE PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH –
W RAMACH OCHRONKI PARAFIALNEJ

 

 

l.p.

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

 

Przyznana kwota dotacji

 

 

1.

 

Parafia Wniebowzięcia NMP

ul. Farna 3, 41-506 Chorzów

 

 

17.03.2014  -  31.12.2014r.

 

20.000zł

 

 

 

...............................................................................

Data publikacji: 20 grudzień 2013r.

 

 

 

Wyniki konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Chorzów w dniu 18 listopada 2013r.

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, PEDAGOGICZNEGO ORAZ
                          PRAWNEGO DLA RODZIN – MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Planowana kwota wsparcia: lata 2014, 2015, 2016 – w każdym roku realizacji 183.320zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Wnioskowana Kwota na 2014r.

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

Proponowana na 2014r. kwota dotacji

Proponowana na 2015r. kwota dotacji

Proponowana na 2016r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

183 320zł

01.01.2014 -31.12.2016

15pkt

183 320zł

183 320zł

183 320zł

RAZEM

183 320zł

 

 

 

183 320zł

 

183 320zł

183 320zł

               

 

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA – W DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNE – ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
                          I PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Planowana kwota wsparcia: 60.900zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Wnioskowana Kwota na 2014.

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

Proponowana na 2014r. kwota dotacji

1

Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl

60 900zł

01.01.2014 -31.12.2014

14,4pkt

60 900zł

RAZEM

60 900zł

 

 

 

60 900zł

           

 

Nazwa zadania: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ
                           PROWADZENIE DZIAŁAŃ PODTRZYMUJACYCH ABSTYNĘCJĘ TRZEŹWYCH ALKOHOLIKÓW –

                           KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM

Planowana kwota wsparcia: 110.000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Wnioskowana Kwota na 2014r.

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

Proponowana na 2014r. kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe FENIKS

 

110 000zł

01.01.2014 -31.12.2014

14pkt

110 000zł

RAZEM

110 000zł

 

 

 

110 000zł

           

  

Nazwa zadania: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB ZE SCHORZENIAMI PRZEWLEKŁYMI LUB/I NIEULECZALNIE CHORYMI

Planowana kwota wsparcia: 75.000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Wnioskowana Kwota na 2014r.

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

Proponowana na 2014r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek "Nadzieja"

 

25 000zł

01.01.2014 -31.12.2014

17,6pkt

25 000zł

2

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie (wolontariat hospicyjny)

 

12 200zł

01.01.2014 -31.12.2014

16,2pkt

12 200zł

3

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie ( Pomoc pozamedyczna
w domu chorego)

29 200zł

01.01.2014 -31.12.2014

16,4pkt

27 200zł

4

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SOKOLNIA"

 

13 300zł

01.01.2014 -31.12.2014

15pkt

10 600zł

RAZEM

 79 700zł

 

 

75 000zł

    

Nazwa zadania: DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA, EDUKACYJNA, TERAPEUTYCZNA I USPOŁECZNIAJACA NA RZECZ
                          RÓZNYCH GRUP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Planowana kwota wsparcia: 142.000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Wnioskowana Kwota na 2014r.

Termin realizacji zadania

 

Uzyskana liczba punktów*

Proponowana na 2014r. kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących

 

9.500zł

01.01.2014 -31.12.2014

16,4pkt

9 000zł

2

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

 

4 500zł

01.04.2014 -30.09.2014

15pkt

4 000zł

3

Stowarzyszenie O sób Niepełnosprawnych "RAZEM"

 

6 500zł

01.02.2014 -31.12.2014

16,3pkt

6 500zł

4

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

 

 

15 000zł

02.01.2014 -31.12.2014

15,8pkt

14 000zł

5

Śląska Fundacja "Pomoc Niepełnosprawnym"

 

 

101 573,16zł

01.01.2014 -31.12.2014

16,8pkt

96 650zł

6

Stowarzyszenie "Nie ma głupich" w Chorzowie

 

 

11 850zł

15.01.2014 -30.12.2014

16,9pkt

11 850zł

7

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża*

 

 

79 555,55zł

2014rok

9,6pkt

0,00 zł

RAZEM

228 478,71zł

 

 

 

142 000,00 zł

 

*Minimalna wymagana liczba punktów wynosi 13, oferta Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża,
z siedzibą w Katowicach, przy ul. PCK 8,  która otrzymała mniejszą liczbę punktów została odrzucona z przyczyn merytorycznych.

 

 

 

 

Nazwa zadania: PORADNICTWO OBYWATELSKIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHORZÓW

Planowana kwota wsparcia: 42 000zł na 2014rok i 21 000zł na 2015r.

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Wnioskowana Kwota na 2014r. i 2015

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

Proponowana na 2014r. kwota dotacji

Proponowana na 2015r. kwota dotacji

1

Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS

42 000 zł /

21 000zł

01.01.2014 -30.06.2015

15,60

42 000zł

21 000zł

RAZEM:

 

 

 

 

42 000zł

21 000zł

             

 

 

UWAGA:

Realizatorzy w/w zadań, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, proszeni są o dostarczenie w terminie do 31.12.2013r. (dot. zadań z początkiem terminu realizacji od stycznia 2014r.) lub do 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania, do Referatu Spraw Społecznych – Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej (pok. Nr 226) propozycji uaktualnionych kosztorysów oraz harmonogramów działań.  Spełnienie ww. warunku jest niezbędne do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

 

...........................................................................................

data publikacji: 30.12.2013 r.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO W DNIU 25 LISTOPADA 2013 R.
PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

 

PROWADZENIE I ZAPEWNIENIE MIEJSC W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

 

 

l.p

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

 

Wnioskowana  kwota środków na 2014r.

 

 

Przyznana

kwota środków na 2014r.

1.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska

ul. Dominikańska 40,

86-200 Chełmno

 

01.01.2014 – 31.12.2018

1.527.650 zł.

1.527.650 zł.

 

 

PROWADZENIE I ZAPEWNIENIE MIEJSC W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE

 

 

l.p

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

 

Wnioskowana  kwota środków na 2014r.

 

 

Przyznana

kwota środków na 2014r.

1.

Polski Związek Niewidomych

ul. Konwiktorska 9,

00-216 Warszawa

 

01.01.2014 – 31.12.2018

2.438.171 zł.

2.438.171 zł.

 

*Warunki konkursu przewidują wybór jednej oferty na każde z zadań objętych konkursem.

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Cudzich, dnia: 2014-09-30
utworzony: 20-12-2013 / modyfikowany: 25-05-2017
wprowadził(a): Jadwiga Cudzich
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów