Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KONSULTACJE SPOŁECZNEKONKURSY OFERT Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO

Treść strony

wersja do druku
2016 – Wyniki otwartych konkursów ofert – zadania z terminem realizacji od 2016r. obsługiwane przez Wydział Polityki Społecznej oraz jednostki nadzorowane przez Wydział

 

 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ  OD 2016 ROKU

 ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

 

……………………………………………

Data publikacji: 23.06.2016r.


WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIU 24  MAJA 2016R., NA REALIZACJĘ  NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ

 

Nazwa zadania:Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Nazwa projektu

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

Przyznana na 2017r. kwota dotacji

Przyznana na 2018r. kwota dotacji

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

Ośrodek Aktywizacji

1.07.2016r. – 30.06.2018r.

16,66

17.400zł

34.800zł

17.400zł

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”

Klub Seniora NASZ KRĄG

1.07.2016r. – 30.06.2018r.

14,33

22.500zł

45.000zł

22.500zł

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”

Klub Seniora MACIEJ

1.07.2016r. – 30.06.2018r.

13,66

11.000zł

22.000zł

11.000zł

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”

Klub Seniora PRZYSTAŃ

1.07.2016r. – 30.06.2018r.

13,66

11.500zł

23.000zł

11.500zł

RAZEM:

62.400zł

124.800zł

62.400zł


 Uwaga:
Podmioty, którym przyznano dotacje w kwocie niższej od wnioskowanej proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Polityki Społecznej,
pok. 225, celem ustalenia warunków dokonania korekt kosztorysów. Złożenie skorygowanego kosztorysu jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy.    

 

 Nazwa zadania: Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pochodzących z terenu Miasta Chorzów

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Uzyskana liczba punktów

Termin realizacji zadania

Kwota dotacji przyznana na 2016r.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza
w Mikołowie

18,66

1.07.2016r. – 30.06.2017r.

601.020zł

 

 

……………………………………………

Data publikacji: 28.04.2016r.

 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIU 23  MARCA 2016R.,NA REALIZACJĘ  NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ

 

Nazwa zadania:WSPARCIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY,
UPRAWNIONE USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Miejsce realizacji zadania

 

Przyznana kwota dotacji

Liczba korzystających
z wypoczynku dzieci

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy “SERCE"

 

Orawka

 

36.000zł

45

Stegna

56.000zł

70

Stowarzyszenie im. Błogosławionego Ojca Ludwika Mzyka

Augustów

21.600zł

27

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

 

Obóz objazdowy

11.200zł

14

Rzymskokatolicka Parafia św. Ducha

Czarnogóra

32.800zł

41

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego
a Paulo Prowincji Chełmińsko – Poznańskiej Dom Zakonny

Bysławek

16.410zł

30

 

 

Nazwa zadania: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ PODTRZYMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ TRZEŹWYCH ALKOHOLIKÓW
– ORGANIZACJA OBOZU TERAPEUTYCZNEGO
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

 

 Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

Przyznana kwota dotacji

Chorzowskie Stowarzyszenie

Trzeźwościowe FENIKS

wyjazd

18.08.2016r. – 31.08.2016r.,

(całość zadania:  16.05.2016r. – 30.09.2016r.)

 

Jastrzębia Góra

8.000zł

 

……………………………………………

Data publikacji: 7.03.2016r. 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW DNIA 8 LUTEGO 2016r.

 


Nazwa zadania: DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INTEGRACYJNO-MOTYWACYJNYM OKRESIE OD MARCA 2016 ROKU DO MAJA 2017 ROKU

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Uzyskana liczba punktów

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

Przyznana na 2017r. kwota dotacji

Polskie Towarzystwo Charytatywne

Chorzów, ul. Gwarecka 2/7

13,67pkt

199 325zł

77 050zł

 

 

……………………………………………

Data publikacji: 28.12.2015r.

 WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIACH 16 i 18 LISTOPADA 2015R., NA REALIZACJĘ  NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ

 

Nazwa zadania: PROWADZENIE I ZAPEWNIENIE MIEJSC W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

 

Uzyskana liczba punktów

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

1

Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Święty Florian

Chorzów, ul. Harcerska 3

 

1.01.2016r. – 31.12.2019r.

16pkt

1 164 197zł

 

Nazwa zadania: DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA, EDUKACYJNA, TERAPEUTYCZNA I USPOŁECZNIAJACA NA RZECZ RÓZNYCH GRUP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

 

Uzyskana liczba punktów*

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących

Chorzów, ul. Jagiellońska 1a/3

 

1.01.2016r. – 31.12.2016r.

17,25pkt

9 500zł

2

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

(hipoterapia)

Chorzów, ul. Dąbrowskiego 55a

 

1.04.2016r. – 30.09.2016r.

 

17,75pkt

7 000zł

3

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

(Przyjazna przestrzeń – znaczniki elektroniczne , aktywatory dla niewidomych i niedowidzących)

Chorzów, ul. Dąbrowskiego 55a

1.04.2016r. – 31.12.2016r.

 

1pkt*

0zł

4

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "RAZEM"

Chorzów, ul. St. Batorego 6

 

1.02.2016. – 31.12.2016r.

16,75pkt

6 500zł

5

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
Chorzów, ul. Katowicka 77

 

1.01.2016r. – 31.12.2016r.

16,75pkt

15 000zł

6

Śląska Fundacja "Pomoc Niepełnosprawnym"

Chorzów, ul. Wolności 98

 

1.01.2016r. – 31.12.2016r.

13pkt

70 000zł

7

Stowarzyszenie "Nie ma głupich" w Chorzowie

Chorzów, ul. Michałkowicka 4

 

1.02.2016r. – 30.12.2016r.

17,5pkt

11 000zł

8

Fundacja „Spectrum Liberii”

Chorzów, ul. Powstańców 70/3

 

1.02.2016r. – 31.12.2016r.

 

15pkt

25 000zł

*Złożona oferta nie mieści się w zakresie rzeczowym określonym w warunkach konkursu.

 

Nazwa zadania: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB ZE SCHORZENIAMI PRZEWLEKŁYMI LUB/I NIEULECZALNIE CHORYMI ORAZ ICH RODZIN

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek "Nadzieja",

Chorzów, ul. Powstańców 70/2

 

1.01.2016r. – 31.12.2016r.

18pkt

30 000zł

2

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie (wolontariat hospicyjny)

Chorzów, ul. Szpitalna 24

1.01.2016r. – 31.12.2016r.

17,5pkt

10 000zł

3

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie ( Pomoc pozamedyczna w domu chorego)

Chorzów, ul. Szpitalna 24

1.01.2016r. – 31.12.2016r.

13,25pkt

24 000zł

4

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SOKOLNIA" im. Ryszarda Kafanke

Chorzów, ul. Mazurska

1.01.2016r. – 31.12.2016r.

14,75pkt

11 000zł

 

Nazwa zadania: PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ, POPRZEZ ROZWÓJ RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI I PASJI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY (REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH,    
                           SOCJOTERAPEUTYCZNYCH, KOMPENSACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH ORAZ ROZWOJOWYCH)

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

 

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

Przyznana na 2017r. kwota dotacji

1

 

Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl

ul. Gwarecka 4/1, 41-500 Chorzów

  01.01.2016r. -31.12.2017r.

14pkt

75 000zł

75 000zł

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA ORAZ PROMOCJA WOLONTARIATU NA RZECZ NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA CHORZÓW

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

 

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

Przyznana na 2017r. kwota dotacji

1

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów

 

 

  01.01.2016r. -30.06.2017r.

17,25pkt

28 000zł

14 000zł

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA I POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEZY EKSPERYMENTUJĄCYCH  ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

 

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

Przyznana na 2017r. kwota dotacji

Przyznana na 2018r. kwota dotacji

1

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów

 

01.01.2016r. -30.06.2018r.

15,5pkt

161 200zł

Qwertyui

qwe161 200zł

80 600zł

 

Nazwa zadania: PORADNICTWO OBYWATELSKIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHORZÓW

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

1

Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS

ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice

   01.01.2016r. – 31.12.2016r.

14pkt

75 000zł 

 

……………………………………………

Data publikacji: 15.12.2015r.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
DNIA 12 LISTOPADA 2015R., NA REALIZACJĘ  ZADANIA
:

 

PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MIASTA CHORZÓW

 

 

Oferty, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i poddane zostały ocenie merytorycznej:

l.p.

Nazwa oferenta

Uzyskana liczba punktów

 

Przyznana kwota dotacji

Uwagi

 

Punkt – MIEJSKI DOM KULTURY BATORY

 

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny,

ul. Omańkowskiej 1,

41-500 Chorzów

15,33

59 946zł

 

2

Klub Jagielloński

ul. Rynek Główny 34,

31-010 Kraków

14

0zł

 

3.

Fundacja HONESTE VIVERE,

ul. Amarowicza – Tatara 7,

04-474 Warszawa

15,17

0zł

 

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”,

ul. Żwirki i Wigury 4a/234,

43-190 Mikołów

14

0zł

 

5.

Fundacja PROMESA,

ul. Wójta Radtkego 53/8,

81-355 Gdynia

 

10,83*

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

6.

Fundacja Studencka „Młodzi – Młodym”, ul. Bór 116,

42 -202 Częstochowa  

11,67*

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

 

Punkt – CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

 

1.

Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS

ul. Kossutha 11,

40-844 Katowice

18,84

59 946zł

 

2.

Fundacja HONESTE VIVERE,

ul. Amarowicza – Tatara 7,

04-474 Warszawa

14,83

0zł

 

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”,

ul. Żwirki i Wigury 4a/234,

43-190 Mikołów

13,67

0zł

 

4.

Fundacja PROMESA,

ul. Wójta Radtkego 53/8,

81-355 Gdynia

 

10,67*

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

*Wymagana minimalna liczba punktów zgodnie z warunkami konkursu wynosi 13, oferty które nie uzyskały wymaganego minimum zostały odrzucone z przyczyn merytorycznych

 

Oferty odrzucone z przyczyn formalnych:

l.p.

Nazwa oferenta

Punkt, na który oferta została złożona

Podstawa odrzucenia

1.

Związek Górnośląski,

ul. Pawła Stalmacha 17, 40-058 Katowice

Centrum Aktywizacji Społecznej

- Działalność statutowa nie mieści się w zakresie rzeczowym zadania będącego przedmiotem konkursu (warunki konkursu pkt. II.1.)

-  Oferta złożona została na niewłaściwym formularzu (warunki konkursu pkt. II.7.)

 

 

2.

Związek Górnośląski,

ul. Pawła Stalmacha 17, 40-058 Katowice

Miejski Dom Kultury Batory

- Działalność statutowa nie mieści się w zakresie rzeczowym zadania będącego przedmiotem konkursu (warunki konkursu pkt. II.1.)

- Oferta złożona została na niewłaściwym formularzu (warunki konkursu pkt. II.7.)

 

 

3.

Stowarzyszenie „Żyj Godnie”,

ul. Zofii Kossak – Szatkowskiej 24,

43-430 Skoczów

 

1 oferta na dwa punkty

Jedna oferta złożona na dwa zadania (warunki konkursu pkt. II.4. )

4.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”,

ul. 1 Maja 57,

25-511 Kielce

 

Wskazano siedzibę Urzędu Miasta

 Nieudokumentowane 2 letnie doświadczenie organizacji  - Stowarzyszenie nie wykazało spełnienia warunków art. 11 ust.6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (warunki konkursu pkt. II.1.a)

 

5.

Parafia Ewangelicko – Augsburska,

ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice

Centrum Aktywizacji Społecznej

- brak odpisu z rejestru lub ewidencji stanowiących podstawie prawnej działania podmiotu  (warunki konkursu pkt. II.1 oraz pkt. 8.a)

- nie wypełnione wszystkie wymagane pola oferty (Regulamin prac Komisji Konkursowych § 3 ust. 2 pkt.4 wraz z warunkami konkursu pkt.II.ust.10.b);

 

 dokument wytworzony przez: Jadwiga Cudzich, dnia: 2015-12-15
utworzony: 15-12-2015 / modyfikowany: 23-06-2016
wprowadził(a): Jadwiga Cudzich
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów