Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2016

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.71.2016

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.251.2016 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 21.12.2016 R.

Zarządzenie Nr OR . 71 . 2016
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 marca 2016 roku

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 – z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorów Wydziałów zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia i Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr OR.17.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów,
 2. Zarządzenie Nr OR.91.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 kwietnia 2015 roku o zmianieZarządzenia Nr OR.17.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów
 3. Zarządzenie Nr OR.186.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 września 2015 roku o zmianieZarządzenia Nr OR.17.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów
 4. Zarządzenie Nr OR.210.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 roku o zmianieZarządzenia Nr OR.17.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów
 5. Zarządzenie Nr OR.266.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 grudnia 2015 roku o zmianieZarządzenia Nr OR.17.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów
 6. Zarządzenie Nr OR.14.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2016 roku o zmianieZarządzenia Nr OR.17.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2016 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Skarbnik Miasta
5. Przewodniczący Rady Miasta
6. Dyrektorzy Wydziałów – wszyscy
7. a/a

Załączniki do Zarządzenia:

Regulamin organizacyjny

Schemat organizacyjny - stan na dzień 14.03.2016 r.


pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - Regulamin organizacyjny ]
pobierz plik: [ Załącznik do Regulaminu organizacyjnego - schemat organizacyjny UM - stan na dzień 14.03.2016 r. ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2016-03-11
utworzony: 11-03-2016 / modyfikowany: 02-01-2017
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów