Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
2017 ▬ Wyniki otwartych konkursów ofert - zadania z terminem realizacji od 2017 r. obsługiwane przez Wydział Polityki Społecznej oraz jednostki nadzorowane przez Wydział

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
NA REALIZACJĘ  OD 2017 ROKU
ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

............................................

data publikacji: 29.09.2017 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIU 1  WRZEŚNIA 2017R.,
NA REALIZACJĘ  ZADANIA:

PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA – DZIENNEGO DOMU POMOCY DLA OSÓB OD 24 ROKU ŻYCIA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

 

Podmiot wybrany
do realizacji zadania

Termin
realizacji:

Przyznana
kwota dotacji
na 2017r.

Przyznana
kwota dotacji
na 2018r.

Przyznana
kwota dotacji
na 2019r.

Przyznana
kwota dotacji
na 2020r.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z
Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Chorzowie
ul. Czysta 7, 41-506 Chorzów

1.10.2017r.-
30.09.2020r.

91.725 zł

366.900 zł

366.900 zł

275.175 zł

 


............................................
data publikacji: 27.06.2017 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIU 30  MAJA 2017R.,
NA REALIZACJĘ  NIŻEJ WYMIENIONEGO ZADANIA


Nazwa zadania:
Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pochodzących z terenu Miasta Chorzów

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Kwota dotacji przyznana na 2017r.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza
w Mikołowie ul. Okrzei 27,
41-190 Mikołów

1.07.2017r. – 31.12.2017r.

601.944zł

 

 


 

 

 

 

 ............................................

data publikacji: 26.06.2017 r.

 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIU 19  MAJA 2017R.,
NA REALIZACJĘ  ZADANIA:PROWADZENIE OŚRODKÓW WSPARCIA – DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

l.p

 Podmiot wybrany
do realizacji zadania

Termin
realizacji:

Przyznana
kwota dotacji
na 2017r.

Przyznana
kwota dotacji
na 2018r.

Przyznana
kwota dotacji
na 2019r.

Przyznana
kwota dotacji
na 2020r.

 1.

Caritas Archidiecezji
Katowickiej Ośrodek Święty Florian,
ul. Harcerska 3

41-506 Chorzów

 

1.07.2017r. – 30.06.2020r.

 

73.000zł

 

146.000zł

 

146.000zł

 

73.000zł

 2.

Stowarzyszenie
„Chorzowska Lauba”,

ul. Dąbrowskiego 104,
41-500 Chorzów

 

1.07.2017r. – 30.06.2020r.

 

73.000zł

 

146.000zł

 

146.000zł

 

73.000zł

 

 

  

 

 
...........................................

data publikacji: 22.06.2017 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIU 19  MAJA 2017R.,
NA REALIZACJĘ  NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ:

 

1. ZAPEWNIENIE, W RAMACH PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO,  POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ RODZINOM Z ZABURZONĄ FUNKCJĄ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZĄ,
W SZCZEGÓLNOŚCI Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

l.p

Podmiot wybrany
do realizacji zadania

Nazwa placówki (projektu)

Termin realizacji

Kwota dotacji
na 2017r.

Kwota dotacji
na 2018r.

Kwota dotacji
na 2019r.

Kwota dotacji
na 2020r.

1.

 

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”

ul. Powstańców 70/3,

41-500 Chorzów

 

CHATKA na Ratuszowej

1.07.2017r. – 30.06.2020r.

55.100zł

110.200zł

110.200zł

55.100zł

 2.

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”

ul. Powstańców 70/3,

41-500 Chorzów

 

CHATKA na
3 Maja

1.07.2017r. – 30.06.2020r.

74.100zł

148.200zł

148.200zł

74.100zł

 3.

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”

ul. Powstańców 70/3,

41-500 Chorzów

 

CHATKA na Głównej

1.07.2017r. – 30.06.2020r.

52.100zł

104.200zł

104.200zł

52.100zł

 4.

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”

ul. Powstańców 70/3,

 41-500 Chorzów

 

CHATKA na Piotra

1.07.2017r. – 30.06.2020r.

55.100zł

110.200zł

110.200zł

55.100zł

 5.

Dom Zakonny Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego
a Paulo

ul. Powstańców 45,

41-500 Chorzów

 

Świetlica socjoterapeutyczna św. Wincentego a Paulo

1.07.2017r. – 30.06.2020r.

92.500zł

185.000zł

185.000zł

92.500zł

 6.

Stowarzyszenie
na Rzecz Rodziny

ul. Omańkowskiej 1,

41-500 Chorzów

Świetlica Środowiskowo – socjoterapeutyczna „Pod Mychą”

1.07.2017r. – 30.06.2020r.

83.350zł

166.700zł

166.700zł

83.350zł

 7.

Stowarzyszenie
„Chorzowska Lauba”

ul. Dąbrowskiego 104

41-500 Chorzów

 

Dziupla pod Chmurką”

1.07.2017r. – 30.06.2020r.

60.380zł

131.960zł

131.960zł

71.580zł

 

RAZEM:

_

_

472.630zł

956.460zł

956.460zł

483.830zł


 2. ORGANIZACJA ORAZ PROMOCJA WOLONTARIATU NA RZECZ  NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA CHORZÓW

l.p

Podmiot wybrany
 do realizacji zadania

Nazwa placówki (projektu)

Termin realizacji:

Kwota dotacji na 2017r.

Kwota dotacji
na 2018r.

1.

Stowarzyszenie
na Rzecz Rodziny

ul. Omańkowskiej 1,

41-500 Chorzów

„Młodszy brat, młodsza siostra”

01.01.2017r.
 -

31.12.2018r.

 

14.000zł

28.000zł


UWAGA:
Realizatorzy w/w zadań, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, proszeni są o dostarczenie do Referatu ds. Współpracy z Podmiotami Niepublicznymi – (pok. Nr 225) uaktualnionych harmonogramów, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opisów poszczególnych działań.  Spełnienie ww. jest  warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

 

 

.............................................
data publikacji: 22.06.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE

Na podstawie art. 18a ust.1 pkt.1 (nie wpłynęła żadna oferta) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  unieważniam ogłoszony w dniu 30 maja 2017r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania pn: „Organizacja obozu terapeutycznego
dla osób uzależnionych i współuzależnionych
.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Wiesław Ciężkowski


pobierz plik: [ Unieważnienie konkursu "Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych" ].............................

data publikacji: 10.05.2017 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIU 30  MARCA 2017R.,
NA REALIZACJĘ  NIŻEJ WYMIENIONEGO ZADANIA:

WSPARCIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY, UPRAWNIONE USTAWĄ
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Miejsce realizacji zadania

Przyznana kwota dotacji

Liczba korzystających
z wypoczynku dzieci

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy “SERCE"

 

 

Orawka

 

63.200zł

79

Stowarzyszenie im. Błogosławionego Ojca Ludwika Mzyka

Augustów

16.800zł

21

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

 

Obóz objazdowy

11.200zł

14

Rzymskokatolicka Parafia św. Ducha

 

Eger (Węgry)

30.400zł

38

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego
a Paulo Prowincji Chełmińsko – Poznańskiej Dom Zakonny

Zalesie

20.000zł

25

 

Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalno Sportowe

SILESIA

 

Jarosławiec

18.400zł

23

UWAGA:
Realizatorzy zadania, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, zobowiązani są do dostarczenia do Referatu ds. Współpracy z Podmiotami Niepublicznymi
(pokój 225) – propozycji uaktualnionych kosztorysów.
Spełnienie ww. warunku jest niezbędne do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

 

 

 

.................................
data publikacji: 30.12.2016r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIU  28  LISTOPADA 2016r.

 

  

Nazwa zadania: ORGANIZACJA PORADNICTWA RODZINNEGO DLA RODZIN NATURALNYCH I RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ SKIEROWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE

Planowana kwota wsparcia: 40.000zł na 2017r. i 20.000zł na 2018r.

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów*

Przyznana na 2017r. kwota dotacji

Przyznana na 2018r. kwota dotacji

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

 

02.01.2017r. -30.06.2018r.

15,67pkt

40 000zł

20 000zł

RAZEM

 

15,67pkt

40 000zł

20 000zł

*wymagane minimum wynosi 13

 

 

  

 

.................................
data publikacji: 29.12.2016r.
 

UNIEWAŻNIENIE

 

 

Na podstawie art. 18a ust.1 pkt.1 (nie wpłynęła żadna oferta) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie unieważniam ogłoszony w dniu 28 listopada 2016r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania pn: Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów.

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                                                                                                                    ds. Społecznych

                                                                                                                                                                                                                                                    Wiesław Ciężkowski

 


pobierz plik: [ Unieważnienie konkursu_poradnictwo obywatelskie ]

 

 

.................................
data publikacji: 29.12.2016r.

 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIACH  28  LISTOPADA 2016r. ORAZ 6 GRUDNIA 2016r., NA REALIZACJĘ  NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ

 

 

Nazwa zadania: DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA, EDUKACYJNA, TERAPEUTYCZNA I USPOŁECZNIAJĄCA NA RZECZ RÓZNYCH GRUP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Planowana kwota wsparcia: 150 000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

 

Uzyskana liczba punktów*

Przyznana na 2017r. kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących

Chorzów, ul. Jagiellońska 1a/3

 

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

16,6 pkt

9 500 zł

2

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

Chorzów, ul. Dąbrowskiego 55a

 

01.04.2017r. – 30.09.2017r.

 

16,6 pkt

8 000 zł

3

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
Chorzów, ul. Katowicka 77

 

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

16 pkt

15 000 zł

4

Śląska Fundacja "Pomoc Niepełnosprawnym"

Chorzów, ul. Wolności 98

 

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

13,2 pkt

70 000 zł

5

Stowarzyszenie "Nie ma głupich" w Chorzowie

Chorzów, ul. Michałkowicka 4

 

01.02.2017r. – 30.12.2017r.

15,4 pkt

10 000 zł

6

Fundacja „Spectrum Liberii”

Chorzów, ul. Powstańców 70/3

 

01.02.2017r. – 31.12.2017r.

 

15 pkt

28 000 zł

RAZEM

 

 

92,8 pkt

 

140 500zł

*wymagane minimum wynosi 13

 

 

Nazwa zadania: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB ZE SCHORZENIAMI PRZEWLEKŁYMI LUB/I NIEULECZALNIE CHORYMI ORAZ ICH RODZIN

Planowana kwota wsparcia: 75 000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów*

Proponowana na 2017r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek "Nadzieja",

Chorzów, ul. Powstańców 70/2

 

02.01.2017r. – 31.12.2017r.

16,4 pkt

31 500 zł

2

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie (wolontariat hospicyjny)

Chorzów, ul. Szpitalna 24

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

18 pkt

8 500 zł

3

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie (Pomoc pozamedyczna w domu chorego)

Chorzów, ul. Szpitalna 24

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

17,8 pkt

25 000 zł

4

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SOKOLNIA" im. Ryszarda Kafanke

Chorzów, ul. Mazurska

01.02.2017r. – 31.12.2017r.

13,4 pkt

10 000 zł

RAZEM

 

         65,6 pkt

75 000 zł

*wymagane minimum wynosi 13

 


Nazwa zadania: ORGANIZACJA SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, PEDAGOGICZNEGO ORAZ PRAWNEGO DLA RODZIN – MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Planowana kwota wsparcia: 203.000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów*

Proponowana na 2017r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

02.01.2017 -31.12.2017

15,8 pkt

203 000 zł

RAZEM

 

15,8 pkt

203 000 zł

         

*wymagane minimum wynosi 13

 

 

Nazwa zadania: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ PODTRZYMUJĄCYCH ABSTYNĘCJĘ TRZEŹWYCH ALKOHOLIKÓW – KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM

Planowana kwota wsparcia: 100.000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów*

Proponowana na 2017r. kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe FENIKS

 

01.01.2017 -31.12.2017

16,8 pkt

100 000 zł

RAZEM

 

 

16,8 pkt

100 000 zł

         

*wymagane minimum wynosi 13

 

UWAGA:
Realizatorzy w/w zadań, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, proszeni są o dostarczenie do Referatu ds. Współpracy z Podmiotami Niepublicznymi – (pok. Nr 225) uaktualnionych harmonogramów, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opisów poszczególnych działań.  Spełnienie ww. jest  warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

 

 

 

.................................
data publikacji: 30.11.2016r.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016R., NA REALIZACJĘ  ZADANIA:

 
Nazwa zadania: PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MIASTA CHORZÓW


 Oferty, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i poddane zostały ocenie merytorycznej:

 

l.p.

Nazwa oferenta

Uzyskana liczba punktów

 

Przyznana kwota dotacji

Uwagi

 

PUNKT – CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

 

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny,
ul. Omańkowskiej 1,
41-500 Chorzów

 

16,4

 

60.725,88zł

 

2

Fundacja HONESTE VIVERE,
ul. Amałowicza – Tatara 7,
04-474 Warszawa

 

16,4

 

0zł

 

 

3

Klub Jagielloński
ul. Rynek Główny 34,
31-010 Kraków

 

12,2*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

4

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział terenowy w Opolu
ul. Wróblewskiego 26,
45-760 Opole

 

12,4*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

5

Fundacja TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1,
10-544 Olsztyn

 

13,6

 

0zł

 

6

Stowarzyszenie „Żyj Godnie”,
ul. Kossak – Szatkowskiej 24,
43-430 Skoczów

 

10*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

7

Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów
ul. Kopernika 20/3,
81-355 Gdynia

 

14,8

 

0zł

 

 

8

Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych
ul. Dworcowa 58/VI
44-100 Gliwice

 

11,8*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

9

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA
ul. Sienna 45,
00-121 Warszawa

 

4,4*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

 

 PUNKT - CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

 

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny,
ul. Omańkowskiej 1,
41-500 Chorzów

 

16,4

 

0zł

 

2

Fundacja HONESTE VIVERE,
ul. Amałowicza – Tatara 7,
04-474 Warszawa

 

16,4

 

60.725,88zł

 

3

Klub Jagielloński
ul. Rynek Główny 34,
31-010 Kraków

 

12,2*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

4

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
ul. Narutowicza 56a,
20-016 Lublin

 

12,8*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

5

Fundacja TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1,
10-544 Olsztyn

 

13,6

 

0zł

 

6

Stowarzyszenie „Żyj Godnie”,
ul. Kossak – Szatkowskiej 24,
43-430 Skoczów

 

10*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

7

Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów
ul. Kopernika 20/3,
81-355 Gdynia

 

14,8

 

0zł

 

8

Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych
ul. Dworcowa 58/VI
44-100 Gliwice

 

11,8*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

9

Fundacja Promocji Mediacji
i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA

ul. Sienna 45,
00-121 Warszawa

 

4,4*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

 *Wymagana minimalna liczba punktów zgodnie z warunkami konkursu wynosi 13, oferty które nie uzyskały wymaganego minimum zostały odrzucone z przyczyn merytorycznychOferty odrzucone z przyczyn formalnych:

 

l.p.

Nazwa oferenta

Punkt, na który oferta została złożona

Podstawa odrzucenia

1.

Związek Górnośląski,
ul. Pawła Stalmacha 17, 40-058 Katowice

Centrum Aktywizacji Społecznej

- brak udokumentowania pełnego dwuletniego doświadczenia organizacji (warunki konkursu pkt. II.1.1 oraz II.7.f)

 

 

2.

Związek Górnośląski,
ul. Pawła Stalmacha 17, 40-058 Katowice

Centrum Inicjatyw Społecznych

- brak udokumentowania pełnego dwuletniego doświadczenia organizacji (warunki konkursu pkt. II.1.1 oraz II.7.f)

 

 

3.

Stowarzyszenie „Nasz Bieruń”,
ul. Kopcowa 32,
43 – 150 Bieruń

1 oferta na dwa punkty

Jedna oferta złożona na dwa zadania (warunki konkursu pkt. II.4.)

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świadomości Prawnej Młodzieży „Street Law – Katowice”,
ul. Powstańców 70/3,
41-500 Chorzów

 

Centrum Aktywizacji Społecznej

- brak statutu (warunki konkursu pkt. II.1 oraz pkt. II.7.b)

- brak udokumentowania dwuletniego doświadczenia organizacji (warunki konkursu pkt. II.1.1 oraz II.7.f)

- brak oświadczenia oferenta o posiadaniu udokumentowanych kwalifikacji i doświadczenia zgodnie z wymogami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby wskazane do realizacji zadania (warunki konkursu II.7.g)

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świadomości Prawnej Młodzieży „Street Law – Katowice”,
ul. Powstańców 70/3,
41-500 Chorzów

Centrum Inicjatyw Społecznych

- brak statutu (warunki konkursu pkt. II.1 oraz pkt. II.7.b)

- brak udokumentowania dwuletniego doświadczenia organizacji (warunki konkursu pkt. II.1.1 oraz II.7.f)

- brak oświadczenia oferenta o posiadaniu udokumentowanych kwalifikacji i doświadczenia zgodnie z wymogami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby wskazane do realizacji zadania (warunki konkursu II.7.g)

 

6.

Parafia Ewangelicko – Augsburska,
ul. Warszawska 18,
40-006 Katowice

Centrum Aktywizacji Społecznej

- brak załącznika wymaganego zgodnie z pkt. II. 7d (wg wzoru załącznik nr 3)

 

 
osoba odpowiedzialna za treść: Cudzich Jadwiga, dnia: 2016-11-30
utworzony: 30-11-2016 / modyfikowany: 03-04-2019
wprowadził(a): Jadwiga Cudzich
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów