Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KONSULTACJE SPOŁECZNEKONKURSY OFERT Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO

Treść strony

wersja do druku
2017- Wyniki otwartych konkursów ofert- zadania z terminem realizacji od 2017r. obsługiwane przez Wydział Polityki Społecznej oraz jednostki nadzorowane przez Wydział

 WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

NA REALIZACJĘ  OD 2017 ROKU

 ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO


 

 

.................................
data publikacji: 30.12.2016r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIU  28  LISTOPADA 2016r.

 

  

Nazwa zadania: ORGANIZACJA PORADNICTWA RODZINNEGO DLA RODZIN NATURALNYCH I RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ SKIEROWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE

Planowana kwota wsparcia: 40.000zł na 2017r. i 20.000zł na 2018r.

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów*

Przyznana na 2017r. kwota dotacji

Przyznana na 2018r. kwota dotacji

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

 

02.01.2017r. -30.06.2018r.

15,67pkt

40 000zł

20 000zł

RAZEM

 

15,67pkt

40 000zł

20 000zł

*wymagane minimum wynosi 13

 

 

  

 

.................................
data publikacji: 29.12.2016r.
 

UNIEWAŻNIENIE

 

 

Na podstawie art. 18a ust.1 pkt.1 (nie wpłynęła żadna oferta) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie unieważniam ogłoszony w dniu 28 listopada 2016r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania pn: Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów.

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                                                                                                                    ds. Społecznych

                                                                                                                                                                                                                                                    Wiesław Ciężkowski

 


pobierz plik: [ Unieważnienie konkursu_poradnictwo obywatelskie ]

 

 

.................................
data publikacji: 29.12.2016r.

 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
W DNIACH  28  LISTOPADA 2016r. ORAZ 6 GRUDNIA 2016r., NA REALIZACJĘ  NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ

 

 

Nazwa zadania: DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA, EDUKACYJNA, TERAPEUTYCZNA I USPOŁECZNIAJĄCA NA RZECZ RÓZNYCH GRUP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Planowana kwota wsparcia: 150 000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

 

Uzyskana liczba punktów*

Przyznana na 2017r. kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących

Chorzów, ul. Jagiellońska 1a/3

 

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

16,6 pkt

9 500 zł

2

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

Chorzów, ul. Dąbrowskiego 55a

 

01.04.2017r. – 30.09.2017r.

 

16,6 pkt

8 000 zł

3

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
Chorzów, ul. Katowicka 77

 

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

16 pkt

15 000 zł

4

Śląska Fundacja "Pomoc Niepełnosprawnym"

Chorzów, ul. Wolności 98

 

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

13,2 pkt

70 000 zł

5

Stowarzyszenie "Nie ma głupich" w Chorzowie

Chorzów, ul. Michałkowicka 4

 

01.02.2017r. – 30.12.2017r.

15,4 pkt

10 000 zł

6

Fundacja „Spectrum Liberii”

Chorzów, ul. Powstańców 70/3

 

01.02.2017r. – 31.12.2017r.

 

15 pkt

28 000 zł

RAZEM

 

 

92,8 pkt

 

140 500zł

*wymagane minimum wynosi 13

 

 

Nazwa zadania: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB ZE SCHORZENIAMI PRZEWLEKŁYMI LUB/I NIEULECZALNIE CHORYMI ORAZ ICH RODZIN

Planowana kwota wsparcia: 75 000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów*

Proponowana na 2017r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek "Nadzieja",

Chorzów, ul. Powstańców 70/2

 

02.01.2017r. – 31.12.2017r.

16,4 pkt

31 500 zł

2

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie (wolontariat hospicyjny)

Chorzów, ul. Szpitalna 24

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

18 pkt

8 500 zł

3

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie (Pomoc pozamedyczna w domu chorego)

Chorzów, ul. Szpitalna 24

01.01.2017r. – 31.12.2017r.

17,8 pkt

25 000 zł

4

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SOKOLNIA" im. Ryszarda Kafanke

Chorzów, ul. Mazurska

01.02.2017r. – 31.12.2017r.

13,4 pkt

10 000 zł

RAZEM

 

         65,6 pkt

75 000 zł

*wymagane minimum wynosi 13

 


Nazwa zadania: ORGANIZACJA SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, PEDAGOGICZNEGO ORAZ PRAWNEGO DLA RODZIN – MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Planowana kwota wsparcia: 203.000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów*

Proponowana na 2017r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

02.01.2017 -31.12.2017

15,8 pkt

203 000 zł

RAZEM

 

15,8 pkt

203 000 zł

         

*wymagane minimum wynosi 13

 

 

Nazwa zadania: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ PODTRZYMUJĄCYCH ABSTYNĘCJĘ TRZEŹWYCH ALKOHOLIKÓW – KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM

Planowana kwota wsparcia: 100.000zł

Podmiot proponowany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Uzyskana liczba punktów*

Proponowana na 2017r. kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe FENIKS

 

01.01.2017 -31.12.2017

16,8 pkt

100 000 zł

RAZEM

 

 

16,8 pkt

100 000 zł

         

*wymagane minimum wynosi 13

 

UWAGA:
Realizatorzy w/w zadań, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, proszeni są o dostarczenie do Referatu ds. Współpracy z Podmiotami Niepublicznymi – (pok. Nr 225) uaktualnionych harmonogramów, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opisów poszczególnych działań.  Spełnienie ww. jest  warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

 

 

 

.................................
data publikacji: 30.11.2016r.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016R., NA REALIZACJĘ  ZADANIA:

 
Nazwa zadania: PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MIASTA CHORZÓW


 Oferty, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i poddane zostały ocenie merytorycznej:

 

l.p.

Nazwa oferenta

Uzyskana liczba punktów

 

Przyznana kwota dotacji

Uwagi

 

PUNKT – CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

 

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny,
ul. Omańkowskiej 1,
41-500 Chorzów

 

16,4

 

60.725,88zł

 

2

Fundacja HONESTE VIVERE,
ul. Amałowicza – Tatara 7,
04-474 Warszawa

 

16,4

 

0zł

 

 

3

Klub Jagielloński
ul. Rynek Główny 34,
31-010 Kraków

 

12,2*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

4

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział terenowy w Opolu
ul. Wróblewskiego 26,
45-760 Opole

 

12,4*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

5

Fundacja TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1,
10-544 Olsztyn

 

13,6

 

0zł

 

6

Stowarzyszenie „Żyj Godnie”,
ul. Kossak – Szatkowskiej 24,
43-430 Skoczów

 

10*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

7

Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów
ul. Kopernika 20/3,
81-355 Gdynia

 

14,8

 

0zł

 

 

8

Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych
ul. Dworcowa 58/VI
44-100 Gliwice

 

11,8*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

9

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA
ul. Sienna 45,
00-121 Warszawa

 

4,4*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

 

 PUNKT - CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

 

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny,
ul. Omańkowskiej 1,
41-500 Chorzów

 

16,4

 

0zł

 

2

Fundacja HONESTE VIVERE,
ul. Amałowicza – Tatara 7,
04-474 Warszawa

 

16,4

 

60.725,88zł

 

3

Klub Jagielloński
ul. Rynek Główny 34,
31-010 Kraków

 

12,2*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

4

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
ul. Narutowicza 56a,
20-016 Lublin

 

12,8*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

5

Fundacja TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1,
10-544 Olsztyn

 

13,6

 

0zł

 

6

Stowarzyszenie „Żyj Godnie”,
ul. Kossak – Szatkowskiej 24,
43-430 Skoczów

 

10*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

7

Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów
ul. Kopernika 20/3,
81-355 Gdynia

 

14,8

 

0zł

 

8

Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych
ul. Dworcowa 58/VI
44-100 Gliwice

 

11,8*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

9

Fundacja Promocji Mediacji
i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA

ul. Sienna 45,
00-121 Warszawa

 

4,4*

 

0zł

Oferta nie uzyskała wymaganej warunkami konkursu minimalnej liczby punktów

 *Wymagana minimalna liczba punktów zgodnie z warunkami konkursu wynosi 13, oferty które nie uzyskały wymaganego minimum zostały odrzucone z przyczyn merytorycznychOferty odrzucone z przyczyn formalnych:

 

l.p.

Nazwa oferenta

Punkt, na który oferta została złożona

Podstawa odrzucenia

1.

Związek Górnośląski,
ul. Pawła Stalmacha 17, 40-058 Katowice

Centrum Aktywizacji Społecznej

- brak udokumentowania pełnego dwuletniego doświadczenia organizacji (warunki konkursu pkt. II.1.1 oraz II.7.f)

 

 

2.

Związek Górnośląski,
ul. Pawła Stalmacha 17, 40-058 Katowice

Centrum Inicjatyw Społecznych

- brak udokumentowania pełnego dwuletniego doświadczenia organizacji (warunki konkursu pkt. II.1.1 oraz II.7.f)

 

 

3.

Stowarzyszenie „Nasz Bieruń”,
ul. Kopcowa 32,
43 – 150 Bieruń

1 oferta na dwa punkty

Jedna oferta złożona na dwa zadania (warunki konkursu pkt. II.4.)

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świadomości Prawnej Młodzieży „Street Law – Katowice”,
ul. Powstańców 70/3,
41-500 Chorzów

 

Centrum Aktywizacji Społecznej

- brak statutu (warunki konkursu pkt. II.1 oraz pkt. II.7.b)

- brak udokumentowania dwuletniego doświadczenia organizacji (warunki konkursu pkt. II.1.1 oraz II.7.f)

- brak oświadczenia oferenta o posiadaniu udokumentowanych kwalifikacji i doświadczenia zgodnie z wymogami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby wskazane do realizacji zadania (warunki konkursu II.7.g)

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świadomości Prawnej Młodzieży „Street Law – Katowice”,
ul. Powstańców 70/3,
41-500 Chorzów

Centrum Inicjatyw Społecznych

- brak statutu (warunki konkursu pkt. II.1 oraz pkt. II.7.b)

- brak udokumentowania dwuletniego doświadczenia organizacji (warunki konkursu pkt. II.1.1 oraz II.7.f)

- brak oświadczenia oferenta o posiadaniu udokumentowanych kwalifikacji i doświadczenia zgodnie z wymogami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby wskazane do realizacji zadania (warunki konkursu II.7.g)

 

6.

Parafia Ewangelicko – Augsburska,
ul. Warszawska 18,
40-006 Katowice

Centrum Aktywizacji Społecznej

- brak załącznika wymaganego zgodnie z pkt. II. 7d (wg wzoru załącznik nr 3)

 

 
dokument wytworzony przez: Cudzich Jadwiga, dnia: 2016-11-30
utworzony: 30-11-2016 / modyfikowany: 30-12-2016
wprowadził(a): Jadwiga Cudzich
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów