Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.71.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.25.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 25.01.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 71 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem  na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 204 ust.1  pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 60)- zarządzam:

§ 1.

Ustalić harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.20.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2016/17.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:


pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kabza, dnia: 2017-03-31
utworzony: 29-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów