Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJTransport drogowy

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej
 1. Przedmiot postępowania: 

Wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej

 

 1. Podstawa prawna:
  - art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 7a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.),
  - art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.),

  - art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  a) druk wniosku – pokój 15, 16 lub 17.
  b) dowód wpłaty opłaty skarbowej 17 zł – uiszczonej w pokoju 102 w kasie UM.
  c) wykaz pojazdów,

 

 1. Opłaty:
  opłata skarbowa - 17,00 zł 

 

 1. Termin załatwienia: niezwłocznie.

 

 1. Jednostka prowadząca:
  Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Działalności Gospodarczej.

 

 1. Tryb odwoławczy: brak.


pobierz plik: [ Wniosek o zaswiadczenie wspolnotowe ]


osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2018-06-13
utworzony: 22-05-2017 / modyfikowany: 13-11-2018
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów