Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA UM CHORZÓW

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Chorzów

 

- Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie SEKAP

 

Istnieje możliwość złożenia wniosków elektronicznych do Urzędu Miasta Chorzów za pomocą skrzynki podawczej na platformie SEKAP

 • Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie SEKAP

 

 

Aby skorzystać z usług urzędu w postaci elektronicznej należy założyć skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP (www.sekap.pl) poprzez zakładkę > Logowanie

Po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
 • lub bezpłatnego profilu zaufanego czy bezpłatnego niekwalifikowanego podpisu elektronicznego CC SEKAP

Więcej informacji znajduje się w dziale Pomoc na platformie SEKAP 


Jak uzyskać podpis CC SEKAP?

 

Aby uzyskać niekwalifikowany podpis elektroniczny CC SEKAP należy:

 • zgłosić się osobiście do Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, (Kancelaria Ogólna – parter, pok. nr 1 lub Wydział Organizacyjny i Kadr – III p., pok. nr 307).

W celu uzyskania podpisu elektronicznego CC SEKAP należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, na którym widnieje numer PESEL, czyli: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy wydane po 1 lipca 1999 r. Pracownik dokona weryfikacji tożsamości i przygotuje wniosek oraz umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych dla subskrybentów. Po podpisaniu umowy zostanie wygenerowany podpis CC SEKAP i zapisany na nośnik - pendrive.

 

 • samodzielnie wypełnić wniosek poprzez stronę https://cc.sekap.pl wysyłając go do punktu rejestracji Urzędu Miasta Chorzów, a następnie osobiście zgłosić się do Kancelarii Ogólnej (Kancelaria Ogólna – parter, pok. nr 1 lub Wydział Organizacyjny i Kadr – III p., pok. nr 307) zabierając ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, na którym widnieje numer PESEL, czyli: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy wydane po 1 lipca 1999 r. (dokument, którego dane wpisano do wniosku). Pracownik Urzędu Miasta dokona weryfikacji tożsamości i przygotuje wniosek oraz umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych dla subskrybentów. Po podpisaniu umowy zostanie wygenerowany podpis CC SEKAP i zapisany na nośnik - pendrive.

 

Godziny pracy punktu rejestracji:

poniedziałek – środa: 7.30.- 15.00

czwartek: 7.30 – 17.00

piątek: 7.30 – 13.00

 

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1,

parter, Kancelaria Ogólna – pok. nr 1

lub

III piętro, Wydział Organizacyjny i Kadr – pok. nr 307

KARTA PROCEDURY

 

 

- Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie e-puap

Skrzynka podawcza

ePUAP: /7d6dm0j6ln/skrytka

UWAGA!
Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne)
 

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: poniedziałek-środa w godz. 7.30 -15.00, czwartek w godz. 7.30 – 17.00, piątek w godz. 7.30 – 13.00 do Kancelarii Urzędu Miasta Chorzów mieszczącej się w pokoju nr 1 przy ul. Rynek 1 w Chorzowie na następujących nośnikach danych:

a. Dyskietka 1,44 MB

b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  a.
  DOC, RTF
  b.
  XLS
  c. CSV
  d.
  TXT
  e.
  GIF, TIF, BMP, JPG
  f.
  PDF
  g. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 dokument wytworzony przez: Joanna Garba, dnia: 2008-05-05
utworzony: 05-05-2008 / modyfikowany: 22-02-2017
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów