Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYRADA MIASTAUCHWAŁYVI kadencja (2010-2014)ROK 2012SESJA XVIII

Treść strony

wersja do druku
powrót | UCHWAŁA NR XVIII/293/12

RADA MIASTA CHORZÓW – KADENCJA VI

 

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/293/12

Rady Miasta Chorzów

 

z dnia 23 lutego 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia ,,Programu bezpieczeństwa dla miasta Chorzów”.

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

 

 Rada Miasta Chorzów

uchwala

 

§ 1.

 

Przyjąć ,,Program bezpieczeństwa dla miasta Chorzów” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

 

§ 3.

 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do składania Radzie Miasta rocznych sprawozdań z realizacji Programu do końca stycznia każdego roku.

 

§ 4.

 

Tracą moc:

 

1)   uchwała Nr XXXII/416/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie „Programu bezpieczeństwa dla miasta Chorzowa;

2)   uchwała Nr LVI/834/02 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie uchwały Nr XXXII/416/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie „Programu bezpieczeństwa dla miasta Chorzowa”.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

/-/ mgr Henryk Wieczorek

 

 

 Traci moc:

 

Uchwała Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.11.2017 r. osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pietrzyk, dnia: 2012-03-01
utworzony: 01-03-2012 / modyfikowany: 04-01-2018
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów