Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KONSULTACJE SPOŁECZNEKONSULTACJE SPOŁECZNE (PROJEKTY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych

pobierz plik: projekt_uchwaly_ws._ustanowienia_stypednium.pdf

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO 

Prezydent Miasta Chorzów

 

Zaprasza zainteresowanych do konsultacji projektu aktu normatywnego

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych

2.  Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

17 lipca – 30 lipca 2017r.

3.  Dostępność projektu:

Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

1) w formie  elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

2) w formie papierowej:

 •  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
 • w Wydziale Edukacji – pokój nr 402 ( IV piętro)

4.  Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Edukacji

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

tel. 32 41-65-000 wew. 357, 32 41-65-402

e-mail:  ed@chorzow.eu

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1. Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:

a) wskazanie jednostki redakcyjnej projektu aktu prawa miejscowego, którego dotyczą uwagi lub opinie ( paragraf, ustęp, punkt, podpunkt, litera) wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem proponowanych zmian,

b) pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.

2.  Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie  określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów należy kierować do Wydziału Edukacji w terminie określonym w pkt 2.

6. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:

 • Mieszkańcy Miasta Chorzów,
 • Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2017-07-17
utworzony: 17-07-2017 / modyfikowany: 17-07-2017
wprowadził(a): Małgorzata Kotarska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów