Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYRADA I ZARZĄD OSIEDLA MACIEJKOWICEStatut Osiedla Maciejkowice

Treść strony

wersja do druku
powrót | Uchwała Nr XV/206/99 Rady Miasta Chorzów

UCHWAŁA Nr XV/206/99
Rady Miejskiej w Chorzowie
z dnia 28 października 1999 r.


w    sprawie    przyjęcia jednolitego tekstu statutu Osiedla Maciejkowice.


Na podstawie art.35 ust.1 w związku z art.40 ust.2 pkt 1, art.41 ust.1 i art.42 ust.1 i 2 ustawy z  dnia  8.03.1990  r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr  13, poz.74 z  późniejszymi zmianami), § 44 ust.4 Statutu Miasta Chorzów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/306/96 Rady Miejskiej w  Chorzowie z dnia 24.10.1996 r. z późniejszymi zmianami - Rada Miejska

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć jednolity tekst Statutu Osiedla Maciejkowice stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVIII/246/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 6.02.1992 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały Nr XII/153/99 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 8.07.1999 r. w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Chorzów oraz siedzibie organów Osiedla Maciejkowice, przy ul. Głównej 21.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chorzowie

/-/                  

Florian Lesik         


pobierz plik: [ Załącznik ]


utworzony: 30-12-2003 / modyfikowany: 30-12-2003
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów