Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Treść strony

wersja do druku
Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania

 Nowy regulamin udzielania dofinansowań do modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych zacznie obowiązywać od 16 lutego 2018 roku i od tego dnia będa przyjmowane wnioski.

 

Poniżej do pobrania jest nowy regulamin wraz ze wzorem wniosku i innymi niezbędnymi formularzami:

 


pobierz plik: nowy_regulamin_dofinansowan_do_modernizacji_ogrzewania.pdf

 


 
Osoby, które planują montaż kotłów na paliwo stałe informujemy, że zgodnie z "Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego (...)" 
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17.11.2014r. nr IV/57/3/2014 (Dz. U. Woj. Śl. z 2014r. poz. 6275) od 2016 roku powinny spełniać wymagania klasy 5, określonych wg normy PN-EN3 03-5:2012. 
Także zgodnie z uchwałą sejmiku województwa śląskiego nr V/36/I/2017 (tzw. "uchwała antysmogowa") nowoinstalowane kotły na paliwo stałe powiny spełniać minimum standard emisyjny zgodny z klasą 5 (graniczne wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012). 
Spelnienie powyższych wymagań emisyjnych potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie. 
Obowiązujący regulamin udzielania dofinansowania w przypadku kotłów na węgiel również przewiduje dofinansowanie tylko w przypadku spełnienia wymagań klasy 5. 
 Według naszych informacji na chwilę obecną polskie jednostki, które posiadają akredytację w tym zakresie, to:
 • Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi

 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

 • Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowych w Łodzi

 • Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie 

 

 

Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie

 

Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania przypominamy, że pozytywne rozpatrzenie wniosku kończy się zawarciem z Miastem Chorzów umowy.

Do jej zawarcia wymagane jest osobiste stawiennictwo dofinansowanego w Urzędzie Miasta wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL.dokument wytworzony przez: Joanna Gawenda, dnia: 2011-09-14
utworzony: 14-09-2011 / modyfikowany: 06-02-2018
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów