Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Treść strony

wersja do druku
Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania

DOFINANSOWANIA ZOSTAŁY WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA. 

 

 

 


 
Osoby, które planują montaż kotłów na paliwo stałe informujemy, że zgodnie z "Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego (...)" 
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17.11.2014r. nr IV/57/3/2014 (Dz. U. Woj. Śl. z 2014r. poz. 6275) od 2016 roku powinny spełniać wymagania klasy 5, określonych wg normy PN-EN3 03-5:2012. 
Także zgodnie z uchwałą sejmiku województwa śląskiego nr V/36/I/2017 (tzw. "uchwała antysmogowa") nowoinstalowane kotły na paliwo stałe powiny spełniać minimum standard emisyjny zgodny z klasą 5 (graniczne wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012). 
Spelnienie powyższych wymagań emisyjnych potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie. 
Obowiązujący regulamin udzielania dofinansowania w przypadku kotłów na węgiel również przewiduje dofinansowanie tylko w przypadku spełnienia wymagań klasy 5. 
 Według naszych informacji na chwilę obecną polskie jednostki, które posiadają akredytację w tym zakresie, to:
 • Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi

 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

 • Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowych w Łodzi

 • Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie 

 

 

Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie

 

Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania przypominamy, że pozytywne rozpatrzenie wniosku kończy się zawarciem z Miastem Chorzów umowy.

Do jej zawarcia wymagane jest osobiste stawiennictwo dofinansowanego w Urzędzie Miasta wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gawenda, dnia: 2011-09-14
utworzony: 14-09-2011 / modyfikowany: 04-04-2018
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów