Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2012

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.51.2012

Zarządzenie Nr OR . 51 . 2012
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr //2012 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu bezpieczeństwa dla miasta Chorzowa”

zarządzam:

§ 1.

Przyjąć do realizacji program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2012 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia jako wykonanie Uchwały Nr XVIII/293/12 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu bezpieczeństwa dla miasta Chorzowa”, mającego na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających miasto.

§ 2.

Ustalić czas realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2012do 31 grudnia 2012 roku.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się:

 1. Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta,
 2. Komendantom:
  a)
  Straży Miejskiej,
  b)
  Komendy Miejskiej Policji,
  c)
  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 3. Dyrektorom:
  a)
  Zakładu Komunalnego PGM,
  b)
  Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
 4. Prezesom Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 4.

Uchyla się zarządzenie Nr OR.24.2012 Prezydenta Miasta z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2012.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
(-) mgr Marcin Michalik

Załącznik do Zarządzenia:


pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


osoba odpowiedzialna za treść: Tedeusz Waluga, dnia: 2012-03-08
utworzony: 08-03-2012 / modyfikowany: 12-03-2012
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów