Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KONSULTACJE SPOŁECZNEKONKURSY OFERT Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO

Treść strony

wersja do druku
2015 – Wyniki otwartych konkursów ofert, z terminem realizacji zadań od 2015r. – obsługiwanych przez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OBSŁUGIWANYCH PRZEZ WYDZIAŁA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

……………………………………………..

Data publikacji: 22.01.2015r.

 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
DNIA 20 LISTOPADA 2014R., NA REALIZACJĘ  ZADAŃ:

              ZADANIE 1:

                
Zapewnienie, w ramach placówek wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo – wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym

 

l.p

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Nazwa placówki (projektu)

Termin  realizacji zadania

Przyznana

kwota dotacji na 2015r.

Przyznana

kwota dotacji na 2016r.

Przyznana

kwota dotacji na 2017r.

1.       

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy ‘Serce”

ul. Powstańców 70/3,

41-500 Chorzów

CHATKA na Ratuszowej

1.02.2015r. – 30.06.2017r.

140.000zł

140.000zł

70.000zł

2.       

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy ‘Serce”

ul. Powstańców 70/3,

41-500 Chorzów

CHATKA na 3 Maja

1.02.2015r. – 30.06.2017r.

140.000zł

140.000zł

70.000zł

3.       

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy ‘Serce”

ul. Powstańców 70/3,

41-500 Chorzów

CHATKA na Głównej

1.02.2015r. – 30.06.2017r.

107.000zł

107.000zł

53.500zł

4.       

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy ‘Serce”

ul. Powstańców 70/3,

 41-500 Chorzów

CHATKA na Piotra

1.02.2015r. – 30.06.2017r.

107.000zł

107.000zł

53.500zł

5.       

Dom Zakonny Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego
a Paulo

Ul. Powstańców 45,

41-500 Chorzów

Świetlica socjoterapeutyczna św. Wincentego a Paulo

1.02.2015r. – 30.06.2017r.

161.000zł

161.000zł

80.500zł

6.       

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

ul. Omańkowskiej 1,

41-500 Chorzów

Świetlica Środowiskowa – socjoterapeutyczna „Pod Mychą”

1.02.2015r. – 30.06.2017r.

145.000zl

145.000zl

72.500zł

           ZADANIE 2:  
   Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci
         i młodzieży (realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno-terapeutycznych oraz rozwojowych)

 

l.p

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Termin  realizacji zadania

Przyznana

kwota dotacji na 2015r.

 

 

1

 

Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl

ul. Gwarecka 4/1, 41-500 Chorzów

 

 

01.02.2015r.-  31.12.2015r.

 

60.550zł

 

UWAGA:

Realizatorzy w/w zadań, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, proszeni są o dostarczenie do Referatu Spraw Społecznych – Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej (pok. Nr 226) propozycji uaktualnionych kosztorysów, harmonogramów oraz opisów  działań (odpowiednio).  Spełnienie ww. jest  warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

 

 

……………………………………………..

Data publikacji: 23.01.2015r.

 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
DNIA 18 LISTOPADA 2014R., NA REALIZACJĘ  ZADAŃ:

              

Nazwa zadania:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ
 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PODTRZYMUJACYCH ABSTYNĘCJĘ TRZEŹWYCH ALKOHOLIKÓW –

KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM

 

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2015r. kwota dotacji

Przyznana na 2016r. kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe FENIKS

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

01.02.2015 -31.12.2016

110.000zł

110.000zł

RAZEM

 

110.000zł

110.000zł

 

 

Nazwa zadania:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB ZE SCHORZENIAMI PRZEWLEKŁYMI LUB/I NIEULECZALNIE CHORYMI

ORAZ ICH RODZIN

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

Przyznana na 2015r. kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek "Nadzieja",

 

Chorzów, ul. Powstańców 70/2

 

1.02.2015r. – 31.12.2015r.

29.500zł

2

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie (wolontariat hospicyjny)

Chorzów, ul. Szpitalna 24

 

1.02.2015r. – 31.12.2015r.

10.000zł

3

Stowarzyszenie Opieki  Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie ( Pomoc pozamedyczna w domu chorego)

 

Chorzów, ul. Szpitalna 24

 

1.02.2015r. – 31.12.2015r.

24.500zł

4

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SOKOLNIA" im. Ryszarda Kafanke

 

Chorzów, ul. Mazurska

 

1.02.2015r. – 31.12.2015r.

11.000zł

5

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół

 

Siemianowice Śl., ul. Wiejska 2

 

-

0zł*

 

*Minimalna wymagana liczba punktów w zakresie oceny merytorycznej wynosi 13, oferta Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół, z siedzibą w Siemianowicach Śl. Przy ul. Wiejskiej 2,  która otrzymała mniejszą liczbę punktów została odrzucona z przyczyn merytorycznych.

 

Nazwa zadania:

DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA, EDUKACYJNA, TERAPEUTYCZNA I USPOŁECZNIAJACA NA RZECZ
RÓZNYCH GRUP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Podmiot wybrany do realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania

 

Przyznana na 2015r. kwota dotacji

1

Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących

 

Chorzów, ul. Jagiellońska 1a/3

 

1.02.2015r. – 31.12.2015r.

9.500zł

2

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

(hipoterapia)

 

Chorzów, ul. Dąbrowskiego 55a

 

1.04.2015r. – 30.09.2015r.

 

5.000zł

3

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

(aktywni seniorzy)

 

Chorzów, ul. Dąbrowskiego 55a

 

1.04.2015r. – 31.12.2015r.

 

19.000zł

4

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "RAZEM"

 

Chorzów, ul. St. Batorego 6

 

 

1.02.2015r. – 31.12.2015r.

6.500zł

5

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Chorzów, ul. Katowicka 77

 

 

1.02.2015r. – 31.12.2015r.

14.000zł

6

Śląska Fundacja "Pomoc Niepełnosprawnym"

 

Chorzów, ul. Wolności 98

 

 

1.02.2015r. – 31.12.2015r.

77.000zł

7

Stowarzyszenie "Nie ma głupich" w Chorzowie

 

Chorzów, ul. Michałkowicka 4

 

 

1.02.2015r. – 31.12.2015r.

11.000zł

8

Fundacja „Spectrum Liberii”

 

Chorzów, ul. Powstańców 70/3

 

1.02.2015r. – 31.12.2015r.

 

20.000zł

 

 

UWAGA:

Realizatorzy w/w zadań, którym przyznane zostały środki w wysokości niższej od wnioskowanej, proszeni są o dostarczenie do Referatu Spraw Społecznych – Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej (pok. Nr 226) propozycji uaktualnionych kosztorysów, harmonogramów oraz opisów  działań (odpowiednio).  Spełnienie ww. jest  warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy na realizację zadania.

 

 


 

 

 

 dokument wytworzony przez: Jadwiga Cudzich, dnia: 2015-01-22
utworzony: 22-01-2015 / modyfikowany: 23-01-2015
wprowadził(a): Jadwiga Cudzich
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów