Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEwidencja działalności gospodarczej (CEIDG)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Warto przeczytać

WARTO PRZECZYTAĆ

 

I. Fałszywe rejestry dotyczące działalności gospodarczej :

Przypominamy, że wpis do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) jest bezpłatny na każdym etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie informacje zobowiązujące przedsiębiorców do zapłaty wysyłane przez: CEODG, CEFiDG, Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm itp. są nielegalne. Nie należy reagować na żadne wezwania do zapłaty. W przypadku otrzymania takiego wezwania należy podjąć następujące kroki:

1) zgłosić zdarzenie na policję lub do prokuratury - niezależnie od tego czy opłata została uiszczona czy nie,

2) zgłosić sprawę do Ministra Rozwoju - wysłać zawiadomienie z opisem zaistniałej sytuacji nawet drogą e-mailową na adres kancelaria@mr.gov.pl,

3) wystąpić z roszczeniem na drodze cywilnej – jeżeli opłata została uiszczona.

 

II. Jeżeli przedsiębiorca posiada wiele wpisów w CEiDG to do 30 kwietnia 2019 r. wybrany wpis uzupełnia o dane ewidencyjne i dane informacyjne. Po upływie tego terminu CEiDG wykreśla wpisy przedsiębiorcy, które nie zawierają powyższych danych(art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej Dz.U.2018 poz. 646).

 

III. Zawieszenie działalności, które zostało dokonane przed 30 kwietnia 2018 r. staje się automatycznie zawieszeniem bezterminowym. Przedsiębiorcę obowiązują wszystkie przepisy prawne z tym związane (prawa i obowiązki). W każdym momencie przedsiębiorca może tą działalność samodzielnie wznowić bądź złożyć wniosek o wykreślenie.

 

IV.Informacje o pełnomocniku zawarte we wpisie przed 30 kwietnia 2018 r. stają się informacjami o pełnomocniku według nowych przepisów.

 

V.Konsekwencje naruszenia wymogów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej określa art. 601§ 1 i 2 kodeksu wykroczeń.
osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2018-05-30
utworzony: 07-07-2017 / modyfikowany: 13-11-2018
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów