Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Treść strony

wersja do druku
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE - WYDZIAŁ SO

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH - WYDZIAŁ SO

Obowiązuje od 20.05.2016r

 

 

Numer kolejny

w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów do ewidencji

1.Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

 

2.Teren działania stowarzyszenia zwykłego

 

3.Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszania zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Status organizacji pożytku publicznego

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

 

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

 

Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

 

 

Uwagi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1/16

 Stowarzyszenie
    Rodzinne
  "Dar Serca
   J.Pawła II"

 28.10.2016r.

    - wpis

1.Działalność charytatywna,działalność związana z rozwojem świadomości społecznej,przeciwdziałanie patologiom społecznym
i uzależnieniom, działalność na rzecz wsparcia osób starszych, samotnych, niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, itp....

2. Rzeczpospolita Polska

3. Organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju, współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
i podmiotami, wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych
i seniorów, organizowanie spotkań, prelekcji i szkoleń, itp....

    41-500 
   Chorzów,
ul.Powstańców
     70/3

Przedstawiciel:
     Beata 
   Adamczyk

      Brak

 01.10.2016 r. - uchwalenie

       -

          -

         -

         -

 

2/16

 Stowarzyszenie "Nasz Chorzów"

 29.11.2016r.

    - wpis

1.Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju lokalnej społeczności

 

 

2.Rzeczpospolita Polska

 

 

3.Zrzeszanie obywateli o różnych poglądach bez względu na przekonania, kształtowanie świadomości społecznej w poczuciu patriotycznego obowiązku obywatelskiego względem Rzeczypospolitej Polskiej, wspieranie idei samorządności i działań na rzecz zwiększenia świadomości i odpowiedzialności za lokalną społeczność, opracowywanie programów społecznych, gospodarczych i promocyjnych, organizowanie odczytów i spotkań, szerzenie wiedzy o regionie, itp...

 41-500 Chorzów,
Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację 46

 Zarząd:

Jerzy Bogacki-Prezes,

Piotr Snaczke- Z-ca prezesa,

Marek Chrupała - Skarbnik,

Marek Zawierta - Sekretarz,

Kamil Krzysiński - Członek zarządu

      Brak

       14.11.2016 r.

- uchwalenie

       -

          -

          -

          -

 

  3/16

 Stowarzyszenie

"Spokojna Dzielnica"

 01.12.2016r

    - wpis

1.Dążenie o prawo do spokojnego zamieszkiwania oraz spokojnego korzystania w miejscu zamieszkania członków, dążenie do utrzymania w czystości okolic ul. Bytkowskiej w Chorzowie oraz działanie na rzecz zaprzestania działalności na terenie ul. Bytkowskiej w Chorzowie PTS ALBA sp. z o.o., wywieranie wpływu na organy administracji rządowej i samorządowej celem egzekwowania prawa przez podmioty łamiące powszechnie obowiązujące przepisy i zasady współżycia społecznego, inne działania na rzecz członków stowarzyszenia i dobra ogółu

2.Miasto Chorzów, terytorium Unii Europejskiej

3.Organizowanie protestów, sporządzanie pism, wniosków oraz innych działań na rzecz stowarzyszenia, a także podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu realizację postulatów stowarzyszenia, organizowenie konferencji,przygotowywanie i wydawanie materiałów i publikacji o charakterze wewnętrznym (biuletyn, materiały edukacyjne), prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia, współpracę z organizacjami o podobnych celach działania

 41-503 Chorzów,

ul. Bytkowska 13

 Przedstawiciel: Piotr Kozak

 Brak

 09.11.2016 r. - uchwalenie

 -

 -

 -

 -

 

4/17

 Stowarzyszenie "Oldboje Ruchu  Chorzów"

 04.01.2017r

    - wpis

 1.Propagowanie i kultywowanie tradycji Klubu Sportowego Ruch Chorzów, integrowanie i organizowanie środowiska byłych piłkarzy Ruchu Chorzów oraz osób związanych z klubem, propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz rekreacji, podejmowanie działań na rzecz pomocy byłym zawodnikom klubu i innych osób potrzebujących pomocy, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, itp...

2.Rzeczpospolita Polska

3.Pracę społeczną swoich członków, współpracę z władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami, klubami, itp...

   41-500 

  Chorzów,

ul.Powstańców

     70/3

    Zarząd:

Stanisław Gawenda - Prezes,

Roman Grzybowski - Wiceprezes,

Witold Bula - Wiceprezes

    Komisja

   Rewizyjna:

Ryszard Ochota - Przewodniczący,

Dariusz Zając - Zastępca Przewodniczącego,

Krzysztof Pasieka- członek

 05.12.2016r

 -uchwalenie

 -

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dokument wytworzony przez: Piotr Zieliński, dnia: 2017-01-05
utworzony: 07-09-2016 / modyfikowany: 05-01-2017
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów